De weg naar digitale volwassenheid loopt via technologie én cultuur

Digital maturity

Organisaties maken een verandering door om beter te kunnen voldoen aan de eisen en mogelijkheden van het digitale tijdperk waarin wij nu leven. Die ‘digitale transformatie’ gaat echter niet alleen over technologie.

Volgens een onderzoek van MIT Sloan en Deloitte is digitale transformatie een belangrijk item op de agenda van zowat elke organisatie. Maar men richt zich teveel op de technologie en te weinig op de mensen..

Continue reading

De drie kenmerken van een winnende digitale strategie

Organisaties die digitaal succesvol zijn, hebben een duidelijke en coherente digitale strategie. Dit is de belangrijkste indicator om de digitale volwassenheid van een organisatie te voorspellen.

Dit blijkt uit een driejarig onderzoek van MIT in samenwerking met adviesbureau Deloitte. Meer dan 80 procent van de respondenten die werkten bij een digitaal volwassen organisatie gaven aan dat zij duidelijke en coherente strategie hebben. In scherpe tegenstelling tot de minder digitaal volwassen organisaties, waar minder dan 20 procent van de respondenten spraken van zo’n strategie.

succesvol digitaal

Continue reading

AI is nog zo slim als een zesjarig kind

Drie onderzoekers testten het IQ van een aantal artificial intelligence systemen en concludeerden dat zij, hoewel slim, niet intelligenter zijn dan een gemiddeld kind van zes jaar oud. Maar AI-systemen worden wel slimmer.

In een eerder bericht AI: revival of hype? gaf ik al een definitie van AI: AI is een zelfstandig werkend computersysteem dat observeert en leert en op basis daarvan beslist welke acties het onderneemt. Zonder de tussenkomst van een mens.

automated stupidity

Continue reading

Te rooskleurige blik van management op digitale cultuur frustreert medewerkers én digitale transformatie

Dat een organisatie bezig is met een digitale transformatie, wil niet zeggen dat iedereen dezelfde ideeën heeft. Met name managers hebben vaak een andere voorstelling van zaken dan hun medewerkers. Dit verschil in perceptie staat het bereiken van het uiteindelijke transformatiedoel in de weg. 

Dat blijkt het CapGemini-onderzoek The Digital Culture Challenge: Closing the Employee-Leadership Gap onder 1.700 respondenten uit 340 organisaties uit 8 landen. Het onderzoek laat de culturele kloof zien tussen het leiderschap en hun werknemers. Zo’n 40 procent van de topmanagers gelooft dat hun bedrijf een digitale cultuur kent, terwijl slechts 27 procent van de werknemers het daarmee eens is. In Nederland is die verhouding zelfs 27 procent versus 0 procent.

CapGemini 2017 transformation gap
CapGemini 2017 • http://ebooks.capgemini-consulting.com/infographics/DTI_DigitalCulture_Infographic.pdf

Continue reading

Consument gaat ambivalent om met privacy

Consumenten zijn tamelijk tweeslachtig in hun denken over privacy. Persoonsgegevens prijsgeven in ruil voor gemak of extra service vinden zij vaak prima. Maar niet als zij hier een commercieel gewin achter vermoeden.

Dit blijkt uit uit onderzoek van KPMG onder 6900 consumenten in 24 landen die werden gevraagd naar hun ideeën over privacy. De respondenten geven aan dat zij de controle over hun privégegevens belangrijker vinden dan de mogelijke voordelen die online winkelen biedt, zoals snelheid, gemak en de mogelijkheid om producten te vergelijken.

KPMG privacy-onderzoek

Continue reading

Organization in the Digital Age

Veel organisaties zijn bezig met een digitale strategie. Zij voelen aan dat dingen moeten veranderen, maar ze hebben nog weinig houvast bij die transformatie. Jane McConnell heeft een onderzoek uitgevoerd dat een steuntje in de rug kan geven.

De 10e editie van Jane’s rapport Organization in the Digital Age bevat een flinke hoeveelheid data, analyses, praktijkvoorbeelden en interviews en een deel met concrete aanbevelingen. Dit moet organisaties helpen bij het herkennen en prioriteit geven aan criteria die zij hanteren van het nemen van strategische beslissingen.

Organization in the Digital Age

Continue reading

De evolutie van UX van 2004 tot 2016

Usability-expert Jakob Nielsen presenteert de resultaten van 12 jaar onderzoek naar de evolutie in web usability.

Deze presentatie van Jakob Nielsen vond plaats tijdens de UX conferentie in Londen.

  Continue reading

Veel organisaties nog niet klaar voor de digitale transformatie

IFS survey

Bijna de helft (40%) van de organisaties zijn nog niet voorbereid op de digitale transformatie, ondanks dat 86% van de organisaties verwacht dat deze transformatie essentieel is om in de toekomst nog bestaansrecht te hebben.

Dit blijkt uit internationaal onderzoek van IFS, leverancier van enterprise applicaties, onder bijna 500 respondenten uit diverse branches.

IFS survey

Onduidelijkheid over verantwoordelijkheid voor digitale transformatie
Wanneer wordt gevraagd wie verantwoordelijk is voor de digitale transformatie noemt 40% van de respondenten de CIO, 39% de CEO en 35% de CFO, terwijl de CTO maar door 20% wordt genoemd en de CMO slechts 6%.

Wanneer dezelfde vraag wordt gesteld aan CEO’s antwoordt 53% dat zijzelf verantwoordelijk zijn. Van de CFO’s en  CIO’s vinden respectievelijk 69% en 63% zichzelf verantwoordelijk voor de digitale transformatie.

Ondanks prioriteit nog geen duidelijke strategie
86% van de respondenten zegt dat digitale transformatie een essentiële rol speelt in hun eigen markt binnen de komende vijf jaar. 76% antwoordt dat zij behoefte hebben aan meer informatie over digitale transformatie.

De meerderheid van de organisaties ziet dus het belang van een digitale transformatie. Maar een vrij groot aantal is nog niet zover dat zij hiermee kunnen starten: 40% van de respondenten geeft toe dat zij nog geen duidelijke strategie hebben voor een digitale transformatie.

 

Lees meer over het IFS-onderzoek

Digitale werkomgeving is nog niet mobiel

Mobile enabled digital workplace

De digitale werkomgeving is nog niet zo mobiel als de hypes over de ‘always on’ medewerker en ‘mobiel-only’ of ‘mobile first’ ons doen geloven.

Uit haar recente onderzoek concludeert analistenbureau Real Story Group dat organisaties nog maar aan het begin staan van een mobiele digitale werkomgeving. Het fundament van een digitale werkomgeving zou moeten bestaan uit een op de medewerker gerichte set van toepassingen voor sociale ‘collaboration’. Door die toepassingen ook aan te bieden voor de ‘mobiele’ medewerker zou moeten bijdragen aan de adoptie van de digitale werkomgeving.

Met name e-mail mobiel toegankelijk

De resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is.

 • E-mail is de enige toepassing die in bijna alle organisaties mobiel wordt aangeboden.
 • Communicatietoepassingen als Instant Messaging (59%) en de lijst van medewerkers (54) zijn nummer 2 en 3 in de lijst.
 • Minder dan de helft van de organisaties maken het mogelijk om documenten mobiel te bekijken (48%) of om online te discussiëren (47%).
 • Slechts een op de zeven organisaties (14%) biedt al deze toepassingen ook mobiel aan.

Mobile enabled digital workplace

Mobiel aangeboden applicaties voor social-collaboration in organisaties. Bron: RSG Survey, 2016

Limited Levels of Mobile-Enablement

At first blush, these limited mobile-enablement numbers seem surprising inasmuch as…

 • Almost all social-collaboration applications come with a companion mobile app and
 • Vendors have been trying to sell narrow but focused mobile-collaboration add-ons (e.g., Jive Daily / Chime )

Wat houdt ons tegen?

Deze uitkomsten zijn vrij verrassend, want veel leveranciers van sociale collaboration tools bieden ‘out of the box’ mobiele apps aan. Dus aan de beschikbaarheid van de technologie ligt het niet. Waaraan dan wel? Volgens Real Story Group:

 • richten sommige organisaties zich bij mobiele toepassingen alleen op specifieke rollen en processen, zoals sales-informatie voor verkopers,
 • hebben medewerkers geen trek om ‘yet another mobile app’ (ook wel YAMP) te downloaden op hun toch al overvolle smartphone,
 • blokkeren zorgen over security de organisatiebrede mobiele toepassing,
 • zijn veel ‘legacy’ applicaties helemaal nog niet geschikt voor mobiel (denk aan het gebrek aan een ‘responsive’ presentatie).

Vraag de onderzoeksresultaten op

Lees meer over het onderzoek

Marketing verdrinkt in content en haalt er te weinig waarde uit

Content Abundancy

Over de hele wereld worstelen marketingafdelingen met de enorme hoeveelheden digitale content die jaarlijks wordt geproduceerd. Ondanks flinke investeringen haalt men er te weinig waarde uit.

Dit blijkt uit een onderzoek van Accenture onder 1.078 senior marketeers uit 17 landen en 15 verschillende sectoren, van financiën tot de verpakkingsindustrie en retail.

Meer en meer content

92% van de respondenten in dit onderzoek ziet dat de berg content vele male groter is dan 2 jaar geleden en 83% verwacht dat die berg nog verder zal groeien in de komende twee jaar.

De helft van de respondenten (50% ) geeft aan meer content te hebben dan de marketingafdeling effectief kan beheren en 53% zegt dat zij meer tijd besteden aan operationele details – zoals het met elkaar afstemmen van de juiste tagging en het goedgekeurd krijgen van content – dan aan hun echte kernactiviteit: marketing en branding.

Accenture Content Study

Hoge investering, lage opbrengst

Marketingafdelingen investeren flink in het vat krijgen op al die content. 73% van de respondenten geeft aan dat zij jaarlijks meer dan USD 50 miljoen investeren in content management.

Maar slechts 45% van de ondervraagde marketeers is er erg zeker van dat die investeringen helpen om de organisatiedoelstellingen te bereiken. En omdat alleen al het operationeel in stand houden van content management zoveel aandacht vraagt, analyseert slechts 16% van de respondenten de mate waarin de content echt bijdraagt aan de ‘customer lifetime value’, dus de uiteindelijke waarde voor de klantrelatie.

Gebrek aan talent, tooling en grip op de content

Er zijn drie belangrijke redenen waarom marketing zo worstelt met digitale content:

 1. Een gebrek aan getraind personeel.
 2. Gebruik aan de juiste tooling.
 3. Problemen in het contentproces.

Content Difficulty

Meer dan driekwart van de respondenten (78%) geeft aan dat zij beter moeten samenwerken met IT omdat marketing meer afhankelijk is van technologie dan ooit tevoren.

Content management is een business proces

Om deze problemen het hoofd te bieden, beveelt Accenture aan om content te ontwikkelen en beheren volgens een gecentraliseerd model. Daarmee kunnen zij drie keer zoveel tijd besteden aan hun echte kernactiviteit: branding en marketing. Met een betere governance en een beter contentproces houden organisaties veel beter grip op de content.

“The problems marketers are pointing out are symptoms of a broader issue,” zegt Donna Tuths, global managing director van content services bij Accenture Interactive. “There is a finite amount of content you can create and manage using current approaches. Organisations need to recognise content as an enterprise issue that does not belong purely to marketing, IT, or any other stakeholder,” aldus Tuths.

“To truly harness the power of content, you have to bridge the gap that currently exists in the organisation between business units, geographies, and brands – enabling an effective governance and content operating model,” zegt Tuths veder.

Bekijk het persbericht van Accenture over dit onderzoek

Op zoek naar oplossingen?

Dit is zeker niet het enige onderzoek naar de problemen met content management, maar het geeft wel goed aan wat de problemen zijn en wat een mogelijke oplossingsrichting is. In de afgelopen jaren ontwikkelden wij diverse instrumenten om meer vat te krijgen op content management. Ik noem er hier drie: de content management levenscyclus, de nieuwe opleiding informatiemanagement en een CMS-selectie die meer is gericht op de gebruikers van de tooling.

Oplossing 1: Meer grip op content met de content management levenscyclus

EIM levenscyclusDit onderzoek bewijst maar weer de waarde van de content management levenscyclus die wij al jaren gebruiken in onze projecten.

Door content altijd te zien in de relatie tot het organisatieproces en door met alle fasen in de levenscyclus rekening te houden – van creatie en beheer via distributie en evaluatie naar behoud – kunnen organisaties zich richten op de echte waarde van content.

Die echte waarde wordt vastgesteld in fase 5. ‘Evalueer’ waarbij de content en het contentproces dagelijks en real-time worden gemeten. Aanbevelingen uit die fase worden ook echt gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. Content wordt namelijk gezien als een asset met business-waarde.

Download de CM levencyclus poster

Oplossing 2: Beter getraind personeel met de TIMAF-opleiding Enterprise informatiemanagement

Content management en content marketing zijn nog een jong vakgebied. Omdat organisaties zo worstelen met content en omdat er nog zo weinig ervaren en geschoold talents is, ontwikkelden wij de opleiding Enterprise informatiemanagement (EIM). Deze opleiding leert hoe je informatie kunt beheren in de gehele levenscyclus om er zo meer waarde uit te halen.

De gEIM Practitioner Trainingloednieuwe TIMAF-opleiding EIM Practitioner kun je helemaal online volgen. Je leert van alles over contentstrategie, informatie-architectuur, governance en alle fasen van de informatielevenscyclus. Na afloop ontvang je een internationaal erkend certificaat.

Op dit moment zijn wij druk bezig met de vervolgopleiding – EIM Specialist – waarin je meer leert over de specifieke disciplines in informatiemanagement, zoals vindbaarheid, records management, de digitale werkomgeving en informatie-architectuur.

Volg de nieuwe opleiding enterprise informatiemanagement

Oplossing 3: Betere tooling door gebruikers meer te betrekken

CMS-selectieVeel organisaties zijn erg ontevreden over hun content management systeem (CMS) en andere tooling. Een ander systeem kiezen is niet altijd de oplossing, omdat organisaties vaak niet goed weten wat ze met de tooling willen.

Wij hebben een methodiek ontwikkeld om een tool te kiezen die wél toegevoegde waarde heeft.

Daarbij richten wij ons sterk op de gebruikers van die tooling, door een proeftuin in te laten richten en door al in het begin met alle belanghebbenden een aantal scenario’s op te stellen die beschrijven HOE de tooling moet werken.

Download de CMS-selectie poster