Maak de (digitale) medewerkersbeleving even belangrijk als de klantbeleving

De manier waarop medewerkers hun werk beleven beïnvloedt niet alleen hun eigen betrokkenheid bij de organisatie maar ook de klantbeleving en daarmee het succes van een organisatie. Dit is de reden dat steeds meer organisaties actief werken aan de ‘medewerkersbeleving’.

Het bieden van een naadloze, consistente en gepersonsonaliseerde ervaring aan medewerkers zou daarom het uitgangspunt moeten zijn van elke digitale werkomgeving.  Medewerkers verwachten op het werk namelijk dezelfde ervaring als die zij ‘thuis’ hebben als consument.

beleving.jpg

Continue reading

Te rooskleurige blik van management op digitale cultuur frustreert medewerkers én digitale transformatie

Dat een organisatie bezig is met een digitale transformatie, wil niet zeggen dat iedereen dezelfde ideeën heeft. Met name managers hebben vaak een andere voorstelling van zaken dan hun medewerkers. Dit verschil in perceptie staat het bereiken van het uiteindelijke transformatiedoel in de weg. 

Dat blijkt het CapGemini-onderzoek The Digital Culture Challenge: Closing the Employee-Leadership Gap onder 1.700 respondenten uit 340 organisaties uit 8 landen. Het onderzoek laat de culturele kloof zien tussen het leiderschap en hun werknemers. Zo’n 40 procent van de topmanagers gelooft dat hun bedrijf een digitale cultuur kent, terwijl slechts 27 procent van de werknemers het daarmee eens is. In Nederland is die verhouding zelfs 27 procent versus 0 procent.

CapGemini 2017 transformation gap
CapGemini 2017 • http://ebooks.capgemini-consulting.com/infographics/DTI_DigitalCulture_Infographic.pdf

Continue reading

ECM-implementatie vereist procesgerichte aanpak

De implementatie van een enterprise content management oplossing brengt de nodige uitdagingen met zich mee.

Uit recent onderzoek blijkt dat de belangrijkste issues in ECM-implementatie niet technisch van aard zijn, maar betrekking hebben op procesmatige en organisatorische aspecten, veranderingsmanagement, afstemmen van het ECM-project met de organisatiedoelen, etc. Wat kun je doen om de juiste stappen te zetten op weg naar een succesvol ecm-project? Met behulp van de procesgerichte aanpak als essentieel onderdeel van het ECM-project, kun je zorgen dat jouw investeringen in ECM daadwerkelijke verbeteringen opleveren.

Lees het Computable-artikel van Edwin van Meggelen

20 tips voor goed stakeholdermanagement

In projectmanagement en business cases is niets zo moeilijk als het rekening houden met alle belangen van alle stakeholders. Elke verandering wordt door verschillende belanghebbenden verschillend ervaren.

horen_zien_zwijgen

Computable vroeg een aantal experts naar tips over hoe de belangen van de verschillende stakeholders wél goed kunnen worden vertegenwoordigd. Mijn tip gaat over een valkuil waar menig project in trapt: de zwijgers negeren. Dit lijkt een slimme tactiek (“zo vermijden we gezeur”), maar het zal je aan het eind van het project volledig opbreken.

Continue reading