Wat is informatiegovernance?

Informatiegovernance beschrijft de processen, rollen, het beleid, de standaarden en de criteria die ervoor moeten zorgen dat informatie op een effectieve en efficiënte manier wordt ingezet om de organisatiedoelstellingen te halen.

Governance gaat over het optimaal inrichten van de  informatieorganisatie – met beleid, standaarden en duidelijke afspraken. Zodat gedurende de hele levenscyclus van informatiemanagement de juiste procedures worden gevolgd.


Informatiegovernance creëert duidelijkheid

Informatiegoverance is geen keurslijf. Het creëert duidelijkheid en geeft mandaat aan professionals die informatie inzetten om een doel te bereiken. Iedere professional weet wat de ruimte is om te handelen en kan terugkoppeling geven aan de beheerders van de informatiegovernance.

Informatiegovernance en informatiebeleid staan niet op zichzelf. Er zijn verbindingen met andere beleidsterreinen, zoals HR-beleid, security-beleid, communicatiebeleid en pricacy-beleid.

Informatiegovernance is ook verbonden aan de organisatiestrategie, waarbij duidelijk is wat de strategie is, wie ‘eigenaar’ is van de strategie. En ook wat de rol van informatiemanagement is om die organisatiestrategie succesvol te maken.


Informatiemanagement levenscyclus

EIM levenscyclusInformatiemanagement regelt de levenscyclus van informatie, van creatie tot en met vernietiging.

Het beleid, de processen, de rollen en de standaarden en richtlijnen in die levenscyclus zijn een belangrijk onderdeel van de informatiegovernance.

Informatiegovernance beschrijft het eigenaarschap van de informatie en de verantwoordelijkheden en taken van de informatieprofessionals.

Bekijk de EIM Levenscyclus


Informatiemanagement volwassenheid

Informatievolwassenheid

De informatievolwassenheid van de organisatie geeft aan hoe de organisatie omgaat met de organisatorische en technologische uitdagingen van informatiemanagement.

Het bepalen van de informatievolwassenheid geeft houvast aan de organisatie om te bepalen welke vervolgstappen moeten worden gezet om naar een hoger niveau te komen en daarmee de digitale ambities te realiseren.


TRAINING INFORMATIEGOVERNANCE

informatiegovernance“Meer mandaat voor de professional!” Er is veel waarde uit informatie te halen, maar gebrek aan duidelijkheid over informatiebeleid en verantwoordelijkheden vertraagt de organisatie in het bereiken van de digitale ambities.

Na afloop van de training informatiegovernance weet de cursist hoe een digital governance framework helpt bij het realiseren en versnellen van de digitale strategie.

vanaf € 695,- online en vanaf € 595,- p.p. in-company | meer informatie


ADVIES INFORMATIEGOVERNANCE

TIMAF-NL, dé specialist in informatiemanagement, adviseert organisaties over informatiegovernance, informatiebeleid en standaarden. Wij stellen een informatiebeleid en -standaarden op en helpen bij het inrichten van de informatie-organisatie.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan of bel +31 (0)30 877 3560.