Meer uit je content halen? Denk groot!

Als contentprofessional kun je maar zo ver komen met je contentinspanningen. Op een gegeven moment is er meer nodig en dat is niet per se: meer contentprofessionals aan boord halen. 

De organisatie van de Intelligent Content Conference (28 tot 30 maart, Las Vegas) vroeg een aantal sprekers hoe organisaties het beste kunnen opschalen om meer uit hun content te halen.

ICC 2017 Scale up

De antwoorden van deze sprekers zijn te verdelen in vier thema’s: mensen, processen, strategie en informatiesystemen. Elke uitspraak van de geïnterviewde spreker wordt kort toegelicht en staat in een kant-en-klare tweet die je heel eenvoudig kunt retweeten. Ik raad je aan om het hele artikel te lezen, maar ik haal er even twee ideeën uit.

Denk eerst (en groot) over je contentprocessen

Peg Miller, mede-oprichter van de B2B Marketing Academy, raakt een probleem dat vaak over het hoofd wordt gezien. Zij ziet dat organisaties regelmatig technologie kiezen om een probleem op te lossen waarvan de oorzaak meer bij de bemensing en de processen ligt. Daar komt men dan pas bij de implementatie van die technologie achter. En dan is het vaak al te laat.

“You have to adjust your processes eventually anyway. I simply recommend doing it as part of the technology decision process instead of part of the technology implementation process. Addressing your issues up front helps you make a more informed technology decision and eradicates poor processes before you replicate them inside a new technology.”

ICC 2017 pegmiller

Leg een strategisch fundament

Zelf pleit ik in dit ICC-artikel graag voor het belang van een strategisch fundament. “If you want to really scale, you must store each piece of content and each piece of data (whether for products, for customers, or for transactions) in only one place – without duplication – and employees, systems, and customer-facing environments must be able to get at those pieces and reuse them (as in “create once, publish everywhere”).”

ICC 2017 Erik Hartman

Een strategisch fundament maakt het mogelijk om voor elke nieuwe campagne, website of ander en klanten of medewerkers gericht podium gebruik te maken van dezelfde informatieverzameling. Een informatieverzameling die bij elk initiatief verder wordt verrijkt en dus weer optimaler hergebruikt.

Dit voorkomt ook dat organisaties hun tijd en geld verkwisten aan het opzetten en onderhouden van meerdere informatiesystemen, -verzamelingen en processen. Een schaalbaar strategisch fundament ondersteunt de operationele excellentie; een van de pijlers waar ‘customer intimacy’ op rust.”

Lees het CMI-artikel van Marcia Riefer Johnston

$ 100,- KORTING OP INTELLIGENT CONTENT CONFERENCE

Met de code BLOG100 krijg je $ 100,- korting op het congres ‘Intelligent Content 2017’. Schrijf nu in!

Tot ziens in Las Vegas!