De 7 dagen van Artificial Intelligence

Wat kan kunstmatige intelligentie met de wereld doen in 7 dagen? Een aantal academici stelden zich deze vraag voor een multimedia-project.

De komst van ‘Artificial Intelligence’ (A.I.) leidt in hun ogen tot de ‘Intelligence Explosion’, waar singulariteit leidt tot een exponentiële toename van de (reken)kracht van A.I. Deze ‘superintelligentie’ kan daarmee een alles wetend, overal aanwezig, alles kunnend wezen creëren. Hoe zou de mensheid met zo’n wezen omgaan? Zou dit wezen oneindig goed zijn? Of …

De video vertelt het verhaal van ‘Deepmind’ aan de hand van fragmenten uit bestaande films. Dit is erg knap gedaan; het is een echt op zichzelf staand verhaal geworden waarbij het een leuke uitdaging is om te raden om welk origineel filmfragment het gaat.

Over elke dag uit het leven van ‘Deepmind’ is goed nagedacht. In het artikel bij deze video kun je lezen op welk artikel of welke wetenschapper de samenstellers zich hebben gebaseerd.

Geen controle

Op dag 1 dragen allerlei bedrijven bij aan de creatie van Deepmind. Al op dag 2 is men de controle over Deepmind kwijt. Dag 3 heeft de AI alle controle over alle computersystemen. Dag 4 en 5 wint Deepmind het vertrouwen van de mensheid en gooit het kernbommen op Noord-Korea. Dag 6 is een ‘singularity’-keerpunt, waarin Deepmind het leven van ieder mens onomkeerbaar beïnvloedt. Op dag 7 zijn alle mensen met elkaar via Deepmind verbonden en gaat de AI de ruimte in op zoek naar meer kennis.

Lees het volledige Medium-artikel van Pierre Roquet