AI doet de was zonder zeuren

Robots bepalen nu nog niet het straatbeeld, maar dat zou wel eens snel kunnen veranderen. Aldus Pieter Abbeel, voorman van het Berkeley AI Lab.

De reden? Robots worden steeds goedkoper. Waar een PRII robot in 2009 nog USD 400.000,- kostte om te ontwikkelen, kostte zijn opvolger in 2012 nog maar USD 35.000,-. PRII oftewel ‘Brett’ staat voor ‘Berkeley Robot for the Elimination of Tedious Tasks’. Deze ‘wasvouwrobot’ maakt een flinke ontwikkeling door.

 

Leerproces van de robot verloopt steeds zelfstandiger

Volgens Pieter zijn er drie manieren van leren die essentieel zijn voor het functioneren van een robot:

  1. Begeleid leren – de robot krijgt een boel input en baseert daar zijn output op. Dit is vrij foutgevoelig en vergt enorme hoeveelheden data.
  2. Versterkt leren – de robot krijgt feedback op wat hij doet. Dit stelt wel eisen aan de stabiliteit van het feedbackproces en het vergt een waanzinnig grote hoeveelheid aan ervaringen om mee te vergelijken.
  3. Onbegeleid leren oftewel de ‘heilige graal’ in AI – je geeft de robot input zonder enige context. De robot leert zelfstandig en geeft de correcte output.

Wat ons de komende twee jaar te wachten staat

De modernste robots zijn in 5 jaar tijd in fase drie van het leerproces beland. Ze leren steeds sneller en worden ook steeds beter en goedkoper. De komende twee jaar mogen we volgens Pieter grote stappen verwachten in het vermogen waarmee AI eerdere leerervaringen herinnert, deze herinneringen deelt met andere AI of toepast voor andere ervaringen en de snelheid waarmee AI leert.

AI lijkt niet de zoveelste hype die weer opnieuw leven in wordt geblazen. Er zijn nu al zoveel toepassingen voor AI en het aantal nieuwe ideeën van startups en specialisten neemt alleen maar toe.

Is AI onze vriend?

De vraag of AI een kans of een bedreiging is, blijft nog onbeantwoord. Dat een entiteit ons gaat passeren in snelheid van leren en leercapaciteit klinkt bedreigend. Worden wij daarmee overbodig? Zal AI zich tegen ons keren? Het is de hoogste tijd dat wij die vragen gaan beantwoorden. Want de komst en doorontwikkeling van AI in vele facetten van ons leven is onontkoombaar.

Lees het volledige artikel van Julie Vens – De Vos