De drie golven van AI

AI is een fenomeen dat in de afgelopen 60 jaar drie grote ontwikkelingen heeft doorgemaakt. En evenzoveel hypes. We zitten op dit moment middenin de derde hype. Maar wat is nu het echte verhaal achter AI?

In deze video probeert John Launchbury, Director van DARPA’s Information Innovation Office, het échte verhaal achter AI te vertellen; wat het kan doen, wat het niet kan doen en waar het naartoe gaat. Dat doet hij aan de hand van de ‘drie golven’ van AI.

Leercyclus van AI

John ziet drie ontwikkelingen of ‘waves’ (golven) in de manier waarop AI leert:

De eerste golf is die van ‘Handcrafted knowledge’, waarbij de AI alle informatie gevoed krijgt. Het idee daarbij is dat de AI de wereld kant-en-klaar beschreven krijgt en daar dan zelf mee aan de slag gaat.

De tweede is die van ‘Statistical learning’, waarbij de AI (ook) zelf data tot zich neemt en analyseert. Op basis van kansberekening en andere methodieken pelt het systeem alle informatie (data)laagje voor (data)laagje af tot de verwachte output is bereikt. Dit doen de zogenaamde ‘neurale netwerken’, die John “just spreadsheets on steroids” noemt. Als de output niet is wat de AI verwachtte, begint de AI opnieuw. En opnieuw. En opnieuw. Net zolang tot het gewenste resultaat is bereikt.

De derde ontwikkeling is die van ‘Contextual Adaptation’, waarbij de AI gebruik maakt van de twee voorgaande ontwikkelingen en zelfstandig verklarende modellen ontwikkeld om ‘de wereld’ te verklaren.

3WavesOfAI-619-316

De video laat heel goed de kracht en beperking van met name de eerste twee ontwikkelingen zien door op de dimensies ‘perceiving’ (waarnemen), ‘learning’ (leren), ‘abstracting’ (abstraheren) en ‘reasoning’ (redeneren) aan te geven wat de score is van elke ontwikkeling.

Van de ene beperking naar de andere

In de eerste ontwikkeling was er geen tot nauwelijks sprake van leren en abstraheren. Daarmee hoeft deze benadering nog niet direct te worden afgedankt. ‘First Wave IA Technology’ wordt heel succesvol ingezet voor het opsporen van lekken in software en computersystemen.

De beperkingen van de ‘First Wave’ – leren op basis van voorbereide input – was aanleiding voor de tweede ontwikkeling: leren op basis van statistieken. Denk aan gezichtsherkenning, dat een enorme vlucht heeft genomen. Deze ontwikkeling scoort hoog in waarnemend en lerend vermogen. Maar minder in abstraheren en redeneren. DARPA gebruikt deze immens krachtige tweede ontwikkeling nog elke dag.

Maar dat ook deze techniek niet perfect is, laat onderstaande afbeelding zien. De AI trekt hier de verkeerde conclusie. Ergo: de tweede ontwikkeling is statistisch gezien imposant, maar op individueel niveau onbetrouwbaar.

AIweaknesses

Waar gaat het naar toe met AI?

De beperkingen van de eerste twee ontwikkelingen drijven AI-experts naar een derde benadering: ‘Contextual Adaptation’. John is wel zo eerlijk om hier ‘future’ (toekomst) tussen haken toe te voegen.

Met deze derde ontwikkeling is er meer sprake van AI: een autonoom systeem dat observeert, analyseert, leert en op basis van beslissingen actie onderneemt zonder tussenkomst van een mens. Waarbij de AI niet alleen leert van eigen ervaringen maar ook van geobserveerde ervaringen van anderen.

Deze benadering scoort hoog op alle vier dimensies van waarnemen, leren, abstraheren en redeneren. Maar John heeft het hier wel een aantal keren over “maybe” en hij benadrukt hoeveel werk er nog nodig zal zijn om dit te bereiken.

Dit verhaal van John geeft de meest toegankelijke samenvatting van de AI-ontwikkelingen die ik tot nu tegen ben tegengekomen. Ik zou zeker de moeite nemen om de hele video te bekijken en de presentatie de downloaden.

 

Bekijk de presentatie van John over de drie golven van AI (.pdf)

Lees het Inverse-artikel van Graham Templeton over onder andere DARPA’s ‘Learning Project’ en wat de échte uitdaging wordt met zelfrijdende auto’s (geen AI-uitdaging, beloof ik je).

One thought on “De drie golven van AI

Comments are closed.