Te rooskleurige blik van management op digitale cultuur frustreert medewerkers én digitale transformatie

Dat een organisatie bezig is met een digitale transformatie, wil niet zeggen dat iedereen dezelfde ideeën heeft. Met name managers hebben vaak een andere voorstelling van zaken dan hun medewerkers. Dit verschil in perceptie staat het bereiken van het uiteindelijke transformatiedoel in de weg. 

Dat blijkt het CapGemini-onderzoek The Digital Culture Challenge: Closing the Employee-Leadership Gap onder 1.700 respondenten uit 340 organisaties uit 8 landen. Het onderzoek laat de culturele kloof zien tussen het leiderschap en hun werknemers. Zo’n 40 procent van de topmanagers gelooft dat hun bedrijf een digitale cultuur kent, terwijl slechts 27 procent van de werknemers het daarmee eens is. In Nederland is die verhouding zelfs 27 procent versus 0 procent.

CapGemini 2017 transformation gap
CapGemini 2017 • http://ebooks.capgemini-consulting.com/infographics/DTI_DigitalCulture_Infographic.pdf

De kloof tussen management en medewerkers geeft aan dat er aan de top een gebrek is aan een digitale visie en strategie en dat er in veel gevallen geen tactisch uitvoeringsplan is waar de transformatie op wordt uitgevoerd en gemeten.

De onderzoekers vroegen de deelnemers om de digitale cultuur van hun organisatie te beoordelen aan de hand van zeven kenmerken: de interne samenwerking, innovatie, open cultuur, de ‘digitaal eerst’-mentaliteit, behendigheid en flexibiliteit, klantgerichtheid en een op data gebaseerde beslissingen.

Cultuur staat verandering in de weg

Cultuur is een maker of een breker van elke digitale transformatie. Het gevoel onder de respondenten is dat de bedrijfscultuur nog steeds digitale transformatie in de weg staat. Dat gevoel is nu met 62 procent zelfs sterker dan in 2011 met toen 55 procent.

Capgemini 2017 Digital culture
CapGemini 2017 • http://ebooks.capgemini-consulting.com/infographics/DTI_DigitalCulture_Infographic.pdf

Andere drempels naar een echte digitale transformatie zijn de verouderde IT-systemen en applicaties (48 procent), gebrek aan digitale kennis (43 procent) en gebruik aan visie van het leiderschap (38%).

Leer van de koplopers

Het onderzoek laat goed zien dat organisaties waarbij management en medewerkers eenzelfde beeld hebben van de status van en de implicaties voor de digitale cultuur ook  voorop lopen in hun digitale transformatie.

Capgemini 2017 Digital agree
CapGemini 2017 • http://ebooks.capgemini-consulting.com/infographics/DTI_DigitalCulture_Infographic.pdf

Deze ‘koplopers’ hebben ook een aangepast personeelsbeleid waarin zij meer digitaal georiënteerde mensen aannemen. Die medewerkers worden ook actief beloond actief als digitale transformatiedoelen worden bereikt. En, last but not least, managers zijn ook een rolmodel voor de rest van de organisatie.

Betrek werknemers bij de digitale transformatie

De koplopers onderscheiden zich van de concurrentie doordat zij zich realiseren dat digitale transformatie meer is dan een managementpresentatie en de aanschaf van een aantal ‘coole’ tools.

CapGemini concludeert dat veel bedrijven er nog steeds niet in slagen hun werknemers te betrekken bij de cultuurverandering. “Het betrekken van de werknemers is essentieel in het creëren van een effectieve digitale cultuur en in het versnellen van de cultuurverandering binnen de organisatie. Top- én middelmanagement hebben een kritieke rol in het vertalen van de bredere digitale visie naar tastbare bedrijfsresultaten en in het waarderen van positief digitaal gedrag”.

Werk aan je digitale DNA

Dit onderzoek levert niet alleen interessante resultaten op, maar geeft ook oplossingen. CapGemini geeft tips om te werken aan wat zij noemen ‘Digital DNA’. Naast het hebben van een duidelijke visie en zichtbare betrokkenheid van het management, adviseren zij:

  • Neem ‘change agents’ aan en ondersteun medewerkers actief bij hun persoonlijke groei in de digitale cultuur.
  • Benader cultuurverandering met ‘systeemdenken’.
  • Investeer in digitale kennis en vaardigheden die het verschil maken.
  • Gebruik hulpmiddelen voor collaboration om de transparantie en het bereik van medewerkers te vergroten.
  • Maak de digitale cultuurverandering concreet.
  • Stel nieuwe digitale presentatie-indicatoren op die zich richten op gedrag en niet op succes of mislukking.
Capgemini 2017 Digital DNA
CapGemini 2017 • http://ebooks.capgemini-consulting.com/infographics/DTI_DigitalCulture_Infographic.pdf

Communicatie en menselijk gedrag

CapGemini sprak ook met diverse experts op het gebied van digitale transformatie en gedragsveranderingen. Het onderzoeksrapport biedt veel inzichten en ‘food for thought’. Een van de citaten in het onderzoek die tot nadenken stemmen:

“Employees will resist because they still see the old behaviors as critical to their success and central to who they are while seeing the new norms as risky.”

Professor Deborah Ancona – MIT Sloan School of Management

Als je digitale transformatie ziet als een gedragsverandering met een technologische component – en niet andersom! – dan kunnen deze inzichten uit het onderzoek wellicht helpen:

Medewerkers worden steeds digitaler, net als consumenten (dat moet geen verrassing zijn, want iedere medewerker is een ‘consument’). Zij merken het direct op wanneer het management achterloopt in digitaal gedrag. Dit verzwakt het vertrouwen in het management en dat staat de digitale cultuurverandering in de weg.

De meeste veranderingsprojecten mislukken omdat medewerkers niet volledig worden ondersteund in het aangaan van nieuwe uitdagingen, het leren van nieuwe ervaringen –  en mislukkingen – en ook niet worden beloond voor het ‘heruitvinden’ van hun werkzaamheden.

Meer informatie over het onderzoek

Dit CapGemini-onderzoek is de moeite van het lezen meer dan waard. Het geeft een waardevol tegengeluid voor al die toolgedreven projecten die organisaties domineren en het vertrouwen van medewerkers in de organisatie nog verder afbreken.

Bekijk de ‘Digital Transformation Gap Infographic

Lees het CapGemini rapport ‘The Digital Culture Challenge: Closing the Employee-Leadership Gap’ (.pdf, 6MB)

Lees het CIO-interview van Jennifer O’Brien met de CapGemini-onderzoekers

(Met dank aan @BogieZero voor de tip)


In drie fasen naar een digitale organisatie

01_EIMmDe sleutel naar digitale transformatie ligt in de bereidheid van management en medewerkers om echt aan de slag te gaan met de uitdagingen en de kennis om met oplossingen te komen.

De TIMAF EIM-opleiding helpt organisaties in hun digitale transformatie door medewerkers meer kennis en competenties bij te brengen in enterprise informatiemanagement (EIM).

Dit opleidingsprogramma kan zowel online als in-company worden gevolgd. Maatwerk is mogelijk. Medewerkers met het Master-certificaat trainen hun collega’s en dragen actief bij aan het opleidingsprogramma.