Maak de (digitale) medewerkersbeleving even belangrijk als de klantbeleving

De manier waarop medewerkers hun werk beleven beïnvloedt niet alleen hun eigen betrokkenheid bij de organisatie maar ook de klantbeleving en daarmee het succes van een organisatie. Dit is de reden dat steeds meer organisaties actief werken aan de ‘medewerkersbeleving’.

Het bieden van een naadloze, consistente en gepersonsonaliseerde ervaring aan medewerkers zou daarom het uitgangspunt moeten zijn van elke digitale werkomgeving.  Medewerkers verwachten op het werk namelijk dezelfde ervaring als die zij ‘thuis’ hebben als consument.

beleving.jpg

Nigel Danson schrijft in een artikel waar je allemaal rekening mee moet houden als je een betere medewerkersbeleving wilt creëren in een digitale werkomgeving.

Verbind medewerkers met elkaar

Nigel benadrukt het belang van het leggen van verbindingen tussen medewerkers. Steeds meer medewerkers werken thuis, onderweg of op een andere fysieke locatie dan hun collega’s.

Medewerkers – en inhuurkrachten – moeten zonder problemen met elkaar kunnen communiceren en samenwerking ongeacht de fysieke afstand. De digitale werkomgeving moet helpen om elkaar te vinden, te spreken en ‘real time’ samen te werken. Dat gaat dus verder dan het sturen van een e-mail.

De digitale werkomgeving moet individuele medewerkers echt helpen om sociale relaties op te bouwen met collega’s. Dit geeft zelfvertrouwen en versterkt het vertrouwen in elkaar. Daarmee wordt kennisdeling naar een hoger niveau getild.

Verbind medewerkers met de organisatie 

De tijdgeest is dat mensen op zoek zijn naar werk dat hun een gevoel van nut geeft. Zij willen begrijpen wat de doelen, de richting en de waarden van de organisatie zijn waarvoor zij werken. Zodat zij zich kunnen vereenzelvigen met de organisatie. Of niet.

De mate waarin medewerkers de cultuur van hun organisatie ervaren, beïnvloedt hun productiviteit, loyaliteit en de manier waarop zij de waarden van de organisatie uitdragen naar klanten. De digitale werkomgeving moet de medewerkers dus helpen om zich te verbinden met de cultuur van de organisatie.

Nigel geeft nog meer tips en inzichten in de manier waarop de digitale werkomgeving meer kan zijn dan een verzamelbak van content en tools. Lees het artikel Make your employeer experience rival your customer experience als je wilt weten welke richting je zou kunnen kiezen voor het intranet of de digitale werkomgeving in jouw organisatie.