Gratis Handboek intranet

Bijna elke (middel)grote organisatie heeft inmiddels een intranet. Sommige intranetten zijn ‘enterprise wide’ of zijn een digitale werkomgeving. Andere intranetten zijn ‘social’ of een ‘virtual community’. Maar welke omgeving het ook is, er is altijd wel iets te verbeteren. Hoe mooi is het dan als er dan een gratis Handboek intranet is om je te laten inspireren.

De mensen van het Zweedse Intranätverk publiceerden een 350 pagina’s tellend Handboek Intranet. Met bijdragen van Sam Marshall, Oscar Berg, Martin White, Sara Redin, David Hobbs, Kevin Cody, Ingrid Domingues, Fredrik Wackå, Stephan Schillerwein en anderen.

History-of-the-Intranet.png
Het boek bespreekt onderwerpen als personalisatie, contentmigratie, UX design, governance, collaboration, stakeholdermanagement, analytics, search, projectmanagement en contentstrategie. En daarmee is het een behoorlijk compleet boek dat je als naslagwerk kunt gebruiken.

Les uit de historie: te weinig innovatie

Het boek begint met een beknopte historie van het fenomeen intranet door Martin White. Martin vindt de eerste sporen in de ’60 van de vorige eeuw, maar in 1993 verzon Stevel Tellen de term intranet. Dat was in het tijdperk van Lotus Notes, Novell Groupware en Netscape Navigator. Erg leuk om die geschiedenis op deze manier te herleven.

Martin vindt dat we een les moeten trekken uit deze geschiedenis. “For me the main lesson from the history of intranets is that we should have paid more attention to the history. In most respects there has little technological change compared with what has been happening with (for example) mobile technologies.” Er vindt maar weinig echte innovatie plaats en dat is helaas terug te zien in veel intranetten die meer ‘dumpplaatsen’ voor content zijn en die in menig organisaties volledig worden genegeerd door het gros van de medewerkers.

Te weinig aandacht voor intranet

Het valt Martin op dat er maar heel weinig aandacht bestaat voor intranetten buiten enkele individuen en kleine (advies)organsaties. “What does come through is that with the possible exception of Gartner none of the major consulting companies ever made a significant contribution to the development of intranets in terms of reports that would help convince C-Suite executives of their value. The evangelists have all been individuals and small consulting businesses, most notably Shel Holtz, James Robertson and Jane McConnell. The last major feature article in a main-stream business journal was published in 1996.’

Met dit Handboek Intranet hopen de auteurs dat er meer aandacht komt voor de vernieuwing van intranetten. Ik hoop het ook, maar volgens mij is dat niet het probleem van managers en de gemiddelde medewerker. Het lukt ons als informatieprofessionals blijkbaar niet om het belang van een goed intranet aan te tonen. Werk aan de winkel!

Download het boek zolang het nog gratis is! (beschikbaar als ePub en pdf)