4 tips om interne politiek in je digitale project te neutraliseren

Het is niet de technologie, maar de interne politiek die organisaties remt in hun digitale ambities. Politieke strubbelingen over controle en beslissingen vertragen of blokkeren de voortgang.

Omdat digitale transformatie vaak gepaard gaat met onzekerheid zijn medewerkers extra gevoelig voor politieke spelletjes die in alle lagen van de organisatie worden gespeeld. Jane Mc Connell ziet wel mogelijkheden om de invloed van interne politiek zoveel mogelijk te neutraliseren.

 

company politics

Het is mogelijk om de kans op interne politieke strubbelingen te verkleinen, maar dat vraagt wel om een voorzichtige, systematische benadering in het definiëren, structureren en realiseren van digitale initiatieven.

  1. Betrek mensen uit de verschillende lagen van de organisatie met verschillende rollen als vroeg in het beslisproces. Dus niet alleen de ‘usual suspects’ van de afdeling communicatie, HR en IT. Dit kost tijd, maar je wint die tijd dubbel en dwars terug en de winst in betrokkenheid en geloofwaardigheid is essentieel. Hiermee voorkom je al heel wat interne politieke strijd.
  2. Verbind fundamentale principes aan je programma. Dit zijn de strategische niet-onderhandelbare pijlers van je digitale initiatief. Stel deze gezamenlijk op met de ‘key’ belanghebbenden. Dit beperkt de mogelijkheid dat ‘politieke dieren’ hun persoonlijke belangen laten gelden boven wat er gezamenlijk is afgesproken.
  3. Verbind verantwoordelijkheid aan verantwoording. Zorg ervoor dat de rollen en het mandaat glashelder zijn om verwarring en conflicten over onder andere beslisbevoegdheid te voorkomen.
  4. Draag uit dat het delen van informatie belangrijker is dan het bezitten van informatie. Traditioneel heeft de bezitter van de informatie ook de macht. De reputatie van mensen is verbonden aan dit bezit. Dus het delen van die informatie doet afbreuk aan die macht. Dit leidt tot informatiesilo’s en politieke spelletjes in de hele organisatie. Door juist het delen van informatie te stimuleren en te belonen , kantel je dit oude gedrag.

Het realiseren van een digitale transformatie vergt veel energie en samenwerking van veel mensen in de organisatie, met ieder hun eigen perspectief en belang. Interne politiek zal nooit verdwijnen. Maar elke succesvolle actie om dit mechanisme minder kans te geven om de transformatie te frustreren, moet met beide handen worden aangegrepen. Het geeft je digitale transformatie namelijk meer snelheid en slagingskans.

Jane McConnell doet al 10 jaar lang onderzoek naar digitale werkomgevingen. Haar rapport The Organization in the Digital Age is zeker de moeite waard om te bestuderen als je een stap verder wilt komen met je intranet of digitale werkomgeving.

Lees het MIT Sloan-artikel Neutralize Internal Politics in Digital Initiatives van Jane McConnell.