De transformatiestrategie van de Engelse overheid – een jaar later

De Engelse overheid neemt internationaal het voortouw in de digitale transformatie. GOV.UK is in veel opzichten een ‘best practice’ waar andere overheden en ook commerciële organisaties een voorbeeld aan kunnen nemen. 

Een jaar geleden publiceerde GDS – de dienst achter GOV.UK – de Government Transformation Strategy. Deze strategie laat zien hoe men de digitale transformatie van de Engelse overheid wil aanpakken. Kevin Cunnington, hoofd van GDS, geeft aan wat er allemaal is bereikt en wat er nog op de plank staat.

Wat er is bereikt in 2018?

GDS levert de tools, resources en standaarden die de Engelse overheid helpen om het werk effectiever te doen en op de burger gerichte dienstverlening te leveren. Meer dan 175 overheidsdiensten maken nu gebruik van het werk van GDS.

Zoals de Driver and Vehicle Standards Agency die GOV.UK Notify gebruikt om mensen eraan te herinneren dat zij nog APK-keuring voor hun auto moeten laten uitvoeren. Deze dienst heeft nu meer dan 500,000 gebruikers.

De digitale dienstverlening van het Department for International Trade gebruikt nu de digitale ‘Platform as a Service’ (PaaS) componenten van GDS voor onder andere ‘Exporting is great’, ‘Find a buyer’, ‘Find a supplier’ en ‘Selling online overseas’. Dankzij de Paas-opzet konden zij hier razendsnel op aansluiten.

Ook gemeenten en andere lokale overheden hebben dankbaar gebruik gemaakt van GDS-diensten als GOV.UK Pay en GOV.UK Verify. Tot nu toe zijn er meer dan 22,3 miljoen berichten verstuurd via GOV.UK Notify en is er voor meer dan GDP 39,3 miljoen aan betalingen verricht GOV.UK Pay.

Geen ‘vanity metrics’

Steve noemt nog veel meer ‘wapenfeiten’ in zijn artikel. Hij beschrijft daar ook in hoe GDS samen met de andere overheidsinstanties bouwt aan een optimale structuur voor de transformatie. Zoals het ontwikkelen van ‘end to end’ service journeys.

Deze manier van resultaten laten zien snijdt hout. Geen nietszeggende ‘vanity metrics’ zoals de Nederlandse digitale overheid presenteert, maar concrete cijfers over de dienstverlening in de vorm van real time (!) dashboards.

De impact van de transformatie

Het is natuurlijk interessant om te horen hoe overheidscollega’s van Steve over de digitale transformatie denken. In deze video vertellen twee leidinggevende ambtenaren, Michelle Thorp en Dylan Thomas van het Department for International Trade, wat de transformatie voor hen betekent.

De plannen voor het komende jaar

De digitale transformatiestrategie loopt tot 2020 ‘and beyond‘. Steve geeft aan wat hij het komende jaar wil bereiken binnen die langlopende strategie. Die inspanningen betreffen verdere innovatie op ander andere machine learning en spraaksturing,

Maar ook het training van nóg meer ambtenaren staat hoog op de agenda. Zo wordt toegewerkt naar een raamwerk van functieprofielen in digitaal, data en technologie. Want GDS realiseert zich dat geen enkele digitale transformatie lukt zonder de juiste mensen met de juiste kennis en competenties.

Supporting EU exit

De Engelse overheid zit natuurlijk met een uitdaging van jewelste: Brexit. Steve zegt het eufemistisch: “EU Exit is the biggest challenge government faces at the moment.” Ga er maar aan staan: er is nog niets tot weinig duidelijk over wat de consequenties zijn en de deadline komt steeds dichterbij.

De (digitale) processen moeten wel zo snel mogelijk worden aangepast op de veranderingen anders loopt alles in de soep. GDS ondersteunt alle overheidsonderdelen om deze uitdaging te trotseren. Dat doen ze niet alleen door een digitaal platform te bieden en systemen aan elkaar te koppelen, maar vooral ook door te doorgronden welke ‘resources’ nodig zijn om het werk gedaan te krijgen. GDS helpt bij de inhuur en inzet van specialisten en geeft ook extra trainingen om de kennis en vaardigheden van mensen bij te spijkeren.

Of dit allemaal succesvol gaat zijn, moet nog in de praktijk blijken. Maar als dit niet lukt, ligt het in elk geval niet aan de visie en de voorbereiding.

Laat je inspireren door de Engelse (digitale) overheid

In het artikel The Government Transformation Strategy – one year on beschrijft Steve uitgebreid wat er is bereikt en wat er allemaal nog moet gebeuren. Hij verrijkt zijn verhaal met concrete cijfers en links naar digitale diensten.

Neem zeker ook de tijd om de Government Transformation Strategy 2017 to 2020 door te nemen. Je vindt hier een volledig raamwerk om een digitale transformatie te plannen. Laat je inspireren!