Ben jij een zelflerende organisatie?

Veel organisaties zetten alles op alles om de concurrentie voor te blijven in de digitale samenleving. Zij maken een digitale transformatie door om het niveau van een voorspellende, zelflerende organisatie te worden.

Organisaties op dit hoogste digitale volwassenheidsniveau weten hoe zij data moeten inzetten om van te leren en beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Zij passen hun business processen ‘real time’ aan op de data en weten zo hun klanten beter aan zich te binden. Ajay Khanna vice president bij Reltio beschrijft vijf kenmerken waar de meest succesvolle zelflerende organisaties aan voldoen.

In Ajay’s woorden: “What sets these enterprises apart from others? It’s how they have embraced the use of data to improve their business and make more informed decisions.”

1. Gebruik data in de basis van elke beslissing

Zelflerende organisaties zijn datagedreven. Zo gaf de data de doorslag voor Amazon om supermarktketen Whole Foods te kopen. Met Whole Food’s klantendata over hun gewoonten en kooppatronen, kon Amazon de ‘shopping experience’ helemaal op de individuele consument afstemmen. Want waar kun je beter leren hoe klanten zich gedragen dan in een supermarkt waar mensen bijna elke dag hun boodschappen doen?

Hetzelfde geldt voor Apple’s recente acquisitie van Shazam. Het ging ze daarbij niet om de technologie maar om Shazam’s jarenlange observatie van klantgedrag. Amazon en Apple zien data als hét concurrentievoordeel. Zij zetten die data in om het juiste product te ontwerpen voor de juiste klant dat zij vervolgens op het juiste moment aanbieden via het kanaal dat de klant kiest.

2. Organiseer data van alle types op een ongelimiteerde schaal

Zelflerende organisaties zijn in staat data te verzamelen en te organiseren van allerlei interne, externe, sociale en ingekochte ‘third-party’ bronnen. Zij kunnen verschillende datavormen en -types, transacties, omnichannel interacties, masterdata en referentiedata met elkaar correleren en dit omvormen naar een beeld van hun klanten, producten, leveranciers of medewerkers dat helpt om de juiste beslissing op het juiste moment te nemen.

Deze organisaties begrijpen dat dit niet alleen gaat om het verzamelen van petabytes aan data in ‘data lakes’ of alleen om het beheren van al die data, maar om het organiseren van die data in een vorm die kan worden gebruikt voor het nemen van goed geïnformeerde beslissingen.

3. Verbindt datasets om een gepersonaliseerd beeld te bieden

Leidende zelflerende digitale organisaties maken gebruik van ‘unified’ datasets om consistente ‘single-source-of-truth’ data te presenteren over alle applicaties, systemen en functiegroepen heen. Sterker nog, zij realiseren zich dat de databehoefte van iedere afzonderlijke gebruiker wordt bepaald door de context van hun rol en het doel dat zij willen bereiken. Daarom bieden zij data-gedreven applicaties die zijn gepersonaliseerd, van de juiste context voorzien en daarmee de meest relevante informatie bieden voor alle onderdelen van de organisatie.

4. Zet analytics in bij elk organisatieproces

Netflix is een ander voorbeeld van een zelflerende organisatie die klantdata inzet om te leren van het gedrag en voorkeuren van de klant om daarmee vervolgens de klantervaring te verbeteren. 75 procent van de Netflix-abonnees kiest uit het enorm brede aanbod op basis van de aanbevelingen. Netfilx wil dit percentage nog hoger maken.

Zelflerende organisaties verzamelen alle data die zij nodig hebben voor analyse en machine learning op één plek, met ‘real-time’ toegang. Deze data uit diverse broken wordt geconsolideerd voor uitgebreidere analyse. Dit klinkt eenvoudiger dan het in werkelijkheid is, daarom is het belangrijk dat de organisatie data-analyse als bedrijfskritiek beschouwt en daar ook in investeert.

5. Leer continu over klanten, producten en hun relaties

Zelflerende digitale organisaties gaan verder dan de standaard business intelligence (BI) tools door op data gebaseerde inzichten en aanbevelingen direct – dus ‘real-time’ – te correleren met de resultaten dankzij een ‘closed-loop cycle’. Zij verbeteren hun processen én voorspellingen continu op basis van die uitkomsten.

Een strategisch fundament

Ajay is van mening dat organisaties het beste kunnen beginnen met het aanleggen van een ‘trusted data foundation’ met alle typen data uit allerlei bronnen. Een betrouwbaar strategisch fundament is essentieel om niet allen relevante inzichten te krijgen en effectief te zijn, maar ook om de ‘return on investment’ (ROI) boven tafel te krijgen.

De volgende stap is om analyse in te zetten die zich richt op de uitvoering (‘operational execution’), te beginnen met enkele eenvoudiger ‘business rules’ of ‘machine learning’ algoritmes die data-experts inzetten om relevant inzicht te geven en aanbevelingen te doen. Op het hoogste volwassenheidsniveau zetten zelflerende digitale organsiaties deze metingen en aanbevelingen in om zichzelf continu te verbeteren.

Ajay ziet dit als een evolutionaire ontwikkeling: “The journey to becoming a self-learning enterprise follows an evolutionary path and allows businesses to take advantage of shifting trends and unexpected market opportunities.”

Lees het CMS Wire artikel Are you a self learning enterprise? van Ajay Khanna.

Naar een hogere digitale volwassenheid!

Naar een hogere digitale volwassenheid

We zijn niet allemaal AirBnB, Amazon of Google. Althans, nog niet. De uitdaging voor de meeste organisaties ligt in het bereiken van het hogere gewenste niveau van digitale volwassenheid.

Dit is in de meeste gevallen een lange reis die niet kan worden ingekort met de aanschaf van een paar slimme (AI-)tools of een paar digitale projecten.

De eerste stap is het bepalen waar je als organisatie staat in je digitale volwassenheid. Daarna kun je een plan maken om naar een hogere digitale volwassenheid te komen.

Het TIMAF Digitale volwassenheidsmodel helpt daarbij. De adviseurs van TIMAF kunnen je helpen met advies en training om naar een hoger digitaal volwassenheidsniveau te komen.


In drie fasen naar een zelflerende organisatie


Een organisatie die een digitale transformatie ambieert, stelt hogere eisen aan de dienstverlening en de informatievoorziening. Het is dan essentieel dat medewerkers de kennis en competenties hebben om aan die eisen te voldoen.

De TIMAF EIM-opleiding versterkt de concurrentiepositie van organisaties door medewerkers meer kennis en competenties bij te brengen in enterprise informatiemanagement (EIM) en business process management (BPM).

Cursisten starten met EIM Practitioner, verdiepen hun kennis met de EIM Specialist en als EIM Master dragen zij zelf actief bij aan het trainingsprogramma door collega’s te trainingen in de nieuwste ontwikkelingen.

Meer informatie over het TIMAF Opleidingsprogramma


Training Informatievolwassenheid


informatievolwassenheidIn de TIMAF-training Informatievolwassenheid krijg je alle instrumenten in handen om een analyse van de digitale volwassenheid uit te voeren, aanbevelingen te doen ter verbetering en de organisatie te ondersteunen om die aanbevelingen ook daadwerkelijk uit te voeren.

In-company training vanaf € 595,- per persoon | meer informatie