Infographic: de reis naar een succesvolle digitale transformatie

Een van de grootste uitdagingen voor organisaties is hoe zij actief kunnen meebewegen in dit digitale tijdperk en hoe zij relevant kunnen blijven in de strijd tegen nieuwe ‘disruptive’ concurrenten die al vanaf hun ontstaan digitaal denken en doen.

De grootste uitdaging voor beslissers en management in deze digitale transformatie is niet zozeer welke technologie zij moeten inzetten, maar hoe zij leiding moeten geven aan de verandering. ‘Digitaal leiderschap’ vereist namelijk een andere benadering en een tot nu toe onbekende samenwerking tussen technologie en business.

De mensen van Hitachi Consulting geven met de infographic Understanding the Digital Journey een goed overzicht van de zes belangrijkste eigenschappen van een succesvolle digitale transformatie.

Digitaal leiderschap met de durf om de business te veranderen

De eerste eigenschap gaat over inspirerend digitaal leiderschap. In een succesvolle digitale transformatie leidt de CEO of de directeur van de organisatie de digitale verandering, met de budgetten die daarbij horen.

6 Digital Key Imperatives

Nummer twee gaat over het hebben van een uitdagende waardepropositie en bijpassend business model. De organisatie kiest mogelijk een waarde met een model dat kan afwijken van de huidige situatie en dat ook buiten de ‘comfortzone’ ligt. Zie in dat geval eigenschap 1 waarin de leider de organisatie inspireert om die stap te maken.

Verbetering van de klantervaring én de processen

Als derde de uitbreiding van de klantbetrokkenheid door een betere klantervaring. Die ervaring wordt meer en meer digitaal en daar moet je als organisatie bij aansluiten.

Nummer vier gaat hand-in-hand met de klantervaring: het verbeteren van de organisatieprocessen. Alleen door de ‘operationele excellentie’ drastisch te verbeteren kun je de klantervaring bieden die het verschil maakt.

Architectuur en cultuur maken het compleet

Wie de business een succesvolle transformatie wil laten doormaken, ontkomt niet aan eigenschap 5: het neerzetten van een strategische architectuur. Geen knip-en-plakwerk van tools en technologieën, maar een raamwerk waarin data, processen en applicaties op elkaar aansluiten zonder doublures en kwetsbare koppelingen.

6 Digital Key Imperatives - Culture

Dit alles is zinloos zonder de zesde eigenschap: het creëren en cultiveren van een omgeving waarin digitaal denken wordt gestimuleerd. Dit is een combinatie van nieuwe mensen aannemen, meer aandacht besteden aan de digitale middelen die professionals moeten ondersteunen en het trainen van de huidige medewerkers in het digitale denken.

Nogmaals: Het gaat NIET om de tools

De introductie van de infographic begint goed door te benadrukken dat de werkelijke uitdaging niet bij de technologie ligt, maar bij de cultuur. Toch gaan veel bronnen waar de infographic naar verwijst toch weer over tools en technologie. Ik heb daarom mijn best gedaan om de zes eigenschappen zelf nader te verklaren.

Bekijk de Hitachi Consulting infographic Understanding the Digital Journey


NAAR EEN HOGERE DIGITALE VOLWASSENHEID!

Naar een hogere digitale volwassenheid

We zijn niet allemaal AirBnB, Amazon of Google. Althans, nog niet. De uitdaging voor de meeste organisaties ligt in het bereiken van het hogere gewenste niveau van digitale volwassenheid.

Dit is in de meeste gevallen een lange reis die niet kan worden ingekort met de aanschaf van een paar slimme (AI-)tools of een paar digitale projecten.

De eerste stap is het bepalen waar je als organisatie staat in je digitale volwassenheid. Daarna kun je een plan maken om naar een hogere digitale volwassenheid te komen. Het TIMAF Digitale volwassenheidsmodel analyseert waar je nu staat en waar je moet komen.


ADVIES BIJ DIGITALE TRANSFORMATIE

De adviseurs van TIMAF kunnen je helpen met analyse, advies en training om naar een hoger digitaal volwassenheidsniveau te komen.

TIMAF-NL, dé specialist in informatiemanagement en procesmanagement, begeleidt organisaties in hun digitale transformatie. Met advies over digitale strategie, informatiemanagement, procesmanagement, informatiegovernance en informatie-architectuur brengen wij organisaties naar een hoger niveau van informatievolwassenheid. Dit is essentieel om een digitale transformatie te laten slagen.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan of bel +31 (0)30 877 3560.