De juiste aanpak in digitale transformatie

Veel organisaties zijn op de een of andere manier bezig met een digitale transformatie. Zij  willen beter gebruik maken van de mogelijkheden die het digitale tijdperk biedt.

Neal McKeown, CIO van Ionology vertelt in nog geen drie minuten wat digitale transformatie is, wat de grootste misverstanden zijn en hoe je die misverstanden voorkomt.

Digitale transformatie gaat niet over technologie, maar over strategie en een nieuwe manier van denken. Het is dus meer een organisatietransformatie of business transformatie. Digitale transformatie is ook geen traditionele reorganisatie waarin met hiërarchieën en afdelingen wordt geschoven.

Een organisatie die een transformatie aan wil gaan, richt zich 100% op de waarde die het oplevert voor de klant, de klant wordt letterlijk centraal gesteld, concurrenten worden als partners gezien, innovatie krijgt alle kans en informatie wordt als een strategische asset gezien.

Aan de slag met digitale transformatie

De digitale volwassenheid van de organisatie geeft aan hoe de organisatie omgaat met de organisatorische, informatietechnische en technologische uitdagingen van een digitale transformatie.

Hoe hoger het volwassenheidsniveau hoe groter beter een organisatie in staat is om succesvol te zijn in het digitale tijdperk waarin wij nu leven.

EIM volwassenheid TIMAF 2018Het bepalen van de digitale volwassenheid geeft een organisatie houvast in het bepalen welke vervolgstappen moeten worden gezet om naar een hoger niveau te komen en daarmee de digitale transformatie van de organisatie te realiseren.

Het volwassenheidsmodel van TIMAF helpt die digitale volwassenheid vast te stellen. Het geeft ook ondersteuning bij het bepalen wat er moet gebeuren om naar een hoger niveau te komen en het maakt duidelijk waar prioriteit aan moet worden gegeven.

TIMAF ontwikkelde een handige poster om de organisatie te scoren op de digitale volwassenheid.

Bekijk de poster Naar een hogere digitale volwassenheid (pdf)