Doelen stellen en succes meten in je digitale transformatie

Een organisatie die succesvol wil zijn, moet de waarde voor de klant centraal stellen. Maar hoe vertaal je dat in doelen en hoe meet je vervolgens het succes?

Zoiets kun je het beste van experts leren die zeer succesvol zijn in hun digitale strategie. Neem bijvoorbeeld Julie Zhuo, VP design bij Facebook. In de video Determining Succes in Design verkent zij enkele definities van succes en deelt ze een paar manieren waarop je duidelijke doelstellingen definieert.

Organisaties die significant hoog scoren in hun digitale volwassenheid hebben hun eigen organisatiedoelen en die van hun klanten goed in het vizier. Zij meten voortdurend hoe succesvol zij zijn in het bereiken van die doelen en zijn in staat om hun ontwerp, dienst, product of proces razendsnel aan te passen.

Julie Zhou - successful design

De kracht en onmacht van data

Julie start haar video met haar voormalige scepsis over data. Soms is die scepsis terecht, want er worden regelmatig verkeerde beslissingen genomen op basis van data. Heel simpel voorbeeld: een rode knipperende knop op de beginpagina zal tot een aantal kliks leiden. Maar dat betekent nog niet dat het een goed idee is om die knop te handhaven op basis van de ‘metrics’.

Ook een A/B-test heeft niet de waarheid voor de lange termijn in pacht. Dit is de uitdaging van elk onderzoek dat valide wil zijn, oftewel dat je werkelijk meet wat je wilt meten. Volgens Julie moeten we met z’n allen nog leren hoe we data kunnen inzetten betere (design-)beslissingen te nemen.

Beter begrip van data leidt tot beter design

Dit is voor Julie het meest belangrijke element van haar hele betoog. Met een ontwerp wil je namelijk iets veranderen, zoals het gedrag van je doelgroep of hun gedachten of gevoel. Door het resultaat te meten, kom je er achter of je in dat doel bent geslaagd of niet. Julie noemt overigens zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek als methoden om het succes te meten.

Essentieel bij het meten is natuurlijk wel dat het doel helder is. Je kunt van alles en nog wat meten, maar als je niet weet welke richting je uit wilt heeft al dat meten geen enkele zin. Met andere woorden: je moet beginnen met een concrete digitale strategie.

Betekenisvolle relaties vinden en opbouwen

Julie noemt Facebook Groups als voorbeeld. Het lijkt voor de hand liggend om het aantal deelnemers, interacties, nieuwe leden en dat soort gegevens te meten. Maar een toename van die aantallen is voor Julie niet het echte doel. Voor Julie en haar teamgenoten is dat mensen voor hen betekenisvolle groepen vinden en zich daarmee verbinden.

Voor de goede lezer zit hier ook de waarde voor de Facebook-deelnemer besloten. Die vindt namelijk een groep van mensen die een bepaalde passie of een ander persoonlijke interesse of een bepaald belang delen.

Bekijk de video Determining Succes in Design van Julie Zhuo.

Een langere versie van deze video maakt deel uit van het leerplatform van O’Reilly. Je kunt een gratis trail aanvragen om de hele video te bekijken.