Introductie Enterprise Architectuur voor informatieprofessionals

 Architectuur legt het fundament voor een gebouw maar ook voor een (digitale) organisatie. Voor informatieprofessionals is het belangrijk om niet alleen de eigen (informatie-)architectuur te begrijpen, maar ook de relatie te kennen met andere architecturen.

Organisaties met een hogere digitale volwassenheid hebben hun enterprise architectuur goed op orde. Zij herkennen en verbinden de processen, alle informatie die bij die processen hoort, het applicatielandschap en de daarvoor ingezette technologie. Op elk moment dat de digitale strategie wordt aangepast, kan de architectuur daar direct en adequaat op reageren. Concurrenten hebben dan het nakijken.

Er zijn allerlei definities van enterprise architectuur in omloop, maar zo’n definitie maakt niet voldoende duidelijk wat het werkelijk inhoudt. Arron Rouse legt daarom in een video van 13 minuten uit wat enterprise architectuur is.

Vier lagen van enterprise architectuur

Zowel de informatie-architectuur (of data-architectuur) als de procesarchitectuur (of business-architectuur), de applicatie-architectuur en de technologie-architectuur komen samen in de enterprise architectuur (EA).

Elke organisatie heeft bedrijfsprocessen, die samenkomen in een ‘business  architectuur’. In de video gaat Arron nog dieper in op processen, procedures, activiteiten en prestatie-indicatoren. Hij maakt hier ook de verbinding tussen een strategie en de ‘value stream’ met de daaraan verbonden processen. Op deze manier kan optimaal worden gemeten of de strategie succesvol is.

Four layers of enterprise architecture

Compliant zijn met wet- en regelgeving

Na drieëneenhalve minuut legt Arron uit hoe enterprise architectuur elke organisatie kan helpen in het voldoen aan de wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe EU privacywetgeving (GDPR of AVG).

De GDPR raakt namelijk specifieke processen. Dankzij EA kan de organisatie snel herkennen welke risico’s er zijn in welke processen en activiteiten, zodat men tegenmaatregelen kan nemen.

EA geeft snel antwoord op je strategische vragen

De volgende laag in EA is de informatie- of data-architectuur. Informatie is altijd verbonden met een proces. En informatie wordt meestal beheerd in een applicatie. En die applicatie maakt weer deel uit van een technologische infrastructuur.

Dankzij deze ‘holistische’ benadering van EA kan elke doelgroep snel antwoord krijgen op strategische vragen. Zo willen bijvoorbeeld beslissers weten welke processen strategisch zijn. De risicomanager of data privacy officer wil weten welke processen worden geraakt door de privacywetgeving, welke data dit betreft en door welke systemen – en derde partijen – deze privacygevoelige informatie wordt beheerd.

Jouw rol als informatie-architect

In mijn ogen is een goede informatieprofessionals in elk geval een klein beetje een informatie-architect. Dus jij hebt een volwaardige rol (!) in de discussie over de enterprise architectuur van de organisatie.

De video van Arron geeft informatieprofessionals volgens mij een goed beeld van wat EA inhoudt en wat het voordeel is van deze benadering. Het helpt ook in je gesprekken met de verschillende soorten architecten, zoals door Arron aangeduid vanaf 9:50. Zo zijn er de Business architect, de Data en/of Informatie architect, de Solutions architect, de Infrastructuur architect en de eindverantwoordelijke Enterprise architect.


BPM-TRAINING

BPM SpecialistWil je meer weten over enterprise architectuur, procesarchitectuur en informatie-architectuur?

Erik Hartman geeft regelmatig een 4-daagse BPM-training. Je krijgt hier alle instrumenten, methodieken en best practices in handen om de waarde en efficiëntie van je processen te optimaliseren.

Schrijf vandaag nog in!