Riverbed: Beslissers maken zich zorgen over de digitale achterstand van hun organisatie

Organisaties zijn naarstig op zoek naar nieuwe manieren om zich van anderen te onderscheiden. Om succesvol te zijn, is het essentieel dat zij hun manier van werken moderniseren en een digitale beleving bieden die de concurrentie in het stof laat bijten. 

Volgens onderzoeksbureau IDC zal meer dan 50% van de wereldwijde GDP in de komende drie jaar uit digitale diensten komen. Deze diensten komen van organisaties met de hoogste digitale volwassenheid in dienstverlening, manier van werken en samenwerking. Terwijl meer dan de helft van de organisaties wereldwijd grote moeite zal hebben om de ontwikkelingen bij te benen.

Het zijn dus spannende tijden voor het leiderschap van organisaties. Leverancier Riverbed vroeg 1.000 beslissers in business-afdelingen van de grootste organisaties in de wereld (> USD 500 miljoen jaarlijkse omzet) naar het belang van een digitale strategie en de uitdagingen waar zij mee worstelen.

Investeringen zijn essentieel, omvangrijk en urgent

Digital performance is critical for business success

Digitaal en digitale dienstverlening zijn inmiddels bedrijfskritiek. Bijna alle respondenten, namelijk 99 procent, was het erover eens dat het implementeren van een digitale strategie en het zo snel mogelijk maximaliseren van de prestatie essentieel is voor het succes van de organisatie.
91 procent van de respondenten gaf zelfs aan dat het bieden van een succesvolle digitale beleving nog belangrijker is dan drie jaar geleden.

Die urgentie zie je terug in de vele investeringen die organisaties doen om de achterstand in te halen. IDC schat in dat organisaties aan het einde van 2021 wereldwijd meer dan USD 2,1 biljoen hebben geïnvesteerd in het ontwikkelen en verbeteren van hun digitale dienstverlening.

Het is niet alleen gekte en paniek

Er zijn zeker organisaties die het gevoel hebben dat zij moeten veranderen zonder dat zij goed weten waarom of waarnaartoe. Die weten van gekkigheid niet wat ze moeten doen en spenderen daarom miljoenen in allerlei initiatieven en het opkopen van ‘startup’s. Dit draagt zeker bij aan de ‘bubble’ die onherroepelijk zal komen. Of in elk geval een kaalslag van digitale initiatieven die wel heel hip zijn, maar nooit verder zijn gekomen dan een niet al te origineel ‘minimal viable product’ (MVP).

Riverbed 2018 - Digital benefits

Maar de voordelen van digitaal zijn er wel degelijk: meer omzet, grotere merkbekendheid, toegenomen productivity, sneller op de markt en misschien wel het belangrijkst: betere klantbeleving én toegenomen klanttevredenheid. Die indicatoren moeten natuurlijk wel worden meegenomen in de strategie en ook tijdig worden gemeten en geoptimaliseerd.

Er gaat nog veel mis

Maar voordat organisaties zover zijn, is er nog veel werk aan de winkel. Bijna 80 procent van de respondenten gaf namelijk toe dat er maandelijks allerlei problemen zijn met kritieke digitale diensten en dat dit grote negatieve gevolgen heeft voor de productiviteit van medewerkers en de klantbeleving.

95 procent van deze respondenten geven aan dat de belangrijkste barrières in dit soort problemen komen door beperkte budgetten, verouderde infrastructuur en gebrek aan inzicht in de volledige digitale beleving. Daardoor kunnen zij niet de prestatie en klantbeleving bieden die zijn vereist.

Altijd en overal zicht op de digitale beleving

99% van de respondenten gaf aan dat inzicht in de digitale beleving essentieel is om de digitale dienstverlening goed te kunnen meten en te beheren. 98 procent benadrukte dat een moderne, flexibele infrastructuur doorslaggevend is om de digitale prestatie vervolgens te kunnen verbeteren.

De prestatie van een digitale dienst – of dat nou een online retail interface is, een digitale health service of a mobiele banking app – bepaalt of de klantbeleving goed of slecht is. Elk opgemerkt verschil tussen de potentiële prestatie en de werkelijke prestatie is kritiek voor het succes van de dienstverlening. Organisaties moeten daarom de volledige digitale beleving kunnen volgen, meten en optimaliseren.

De tijd is rijp!

De beslissers uit het onderzoek maken duidelijk dat nu het moment is om te acteren.  77 procent geeft aan dat zij de komende 12 maanden flink moeten investeren in de verbetering van de digitale beleving voor medewerkers en klanten. 95 procent van die groep respondenten is ervan overtuigd dat organisaties die dit niet snel oppakken al snel de negatieve gevolgen zullen ondervinden in verlies aan verkopen, minder omzet, vertraging in productlanceringen, verlies in klantvertrouwen en merkentrouw en een afname van de productiviteit van medewerkers.

Er is nog meer interessante informatie uit dit onderzoek te halen. Dus lees vooral de korte samenvatting van het Riverbed-onderzoek en bekijk ook het Riverbed Digital Performance Global Survey onderzoek (gratis met achterlating van je contactgegevens).


Aan de slag met de digitale transformatie

De digitale volwassenheid van de organisatie geeft aan hoe de organisatie omgaat met de organisatorische, informatietechnische en technologische uitdagingen van een digitale transformatie.

Hoe hoger het volwassenheidsniveau hoe groter beter een organisatie in staat is om succesvol te zijn in het digitale tijdperk waarin wij nu leven.

EIM volwassenheid TIMAF 2018Het bepalen van de digitale volwassenheid geeft een organisatie houvast in het bepalen welke vervolgstappen moeten worden gezet om naar een hoger niveau te komen en daarmee de digitale transformatie van de organisatie te realiseren.

Het volwassenheidsmodel van TIMAF helpt die digitale volwassenheid vast te stellen. Het geeft ook ondersteuning bij het bepalen wat er moet gebeuren om naar een hoger niveau te komen en het maakt duidelijk waar prioriteit aan moet worden gegeven.

TIMAF ontwikkelde een handige poster om de organisatie te scoren op de digitale volwassenheid.

Bekijk de poster Naar een hogere digitale volwassenheid (pdf)


BPM-TRAINING

BPM SpecialistWil je meer weten over het monitoren, meten en optimaliseren van digitale dienstverlening?

Erik Hartman geeft regelmatig een 4-daagse BPM-training. Je krijgt hier alle instrumenten, methodieken en best practices in handen om de waarde en efficiëntie van je (digitale) processen te optimaliseren.

Schrijf vandaag nog in!