Video is booming in organisaties

Het videogebruik op internet stijgt explosief. En nu organisaties de waarde van dit medium beginnen door te krijgen, zetten zij video’s steeds vaker in om hun publiek te bereiken.

Zo’n beetje alle disciplines en afdelingen in organisaties zetten video in, voor zowel interne als externe communicatie. Elk team gebruik video op een andere manier of experimenteert met verschillende vormen op zoek naar het beste effect. Dat is de bevinding van video-expert Kaltura in het rapport State of Video in the Enterprise.

Video ideaal voor training

Uit dit onderzoek onder 650 respondenten blijkt dat bij bijna iedereen (98 procent) het gebruik van video gelijk blijft of zelfs stijgt. Bijna een kwart (24 procent) geeft aan dat zij video inzetten om klanten te trainen en driekwart van de respondenten gebruik video voor het delen, uitwisselen en ontwikkelen van kennis onder de medewerkers.

Video heeft volgens 98 procent van de correspondenten een waardevol medium voor het trainen van medewerkers en het verbeteren van de interne communicatie.

video use in organisations, 2018

Interne communicatie heeft veel baat bij video

Met name de grote organisaties gebruiken video voor corporate communicatie. Het verbinden van medewerkers werd door 95 procent van de respondenten genoemd. 93 procent noemde de waarde van video in het aanmoedigen van medewerkers kom hun kennis te delen.

Mensen maken nu al video’s in hun dagelijkse leven. Zij delen belangrijke gebeurtenissen of ideeën met hun familie en vrienden via videoberichten. Diverse social media netwerken zoals Snapchat en Instagram hebben heel veel mensen over de streep gehaald in hun schroom om zichzelf te filmen en dat te delen met anderen.

Deze werkelijkheid lijkt nu ook doorgedrongen tot de werkvloer. Mensen zetten steeds makkelijker video in om hun collega’s op de hoogte te brengen van nieuwe berichten of vaardigheden. Niet met een officiële bedrijfsvideo, maar met hun eigen smartphone en een video-app.

Video als essentiële marktingtool

70 procent van de respondenten geeft aan dat zij video gebruiken voor hun digitale marketing. Denk aan websites, social media en e-mailcampagnes. Maar ook hier nemen medewerkers steeds meer zelf het initiatief door video-boodschappen te delen met klanten en prospects.

Dat het gebruik van video in organisaties zo sterk stijgt, is ook om dat de techniek steeds eenvoudiger, stabieler en goedkoper wordt. Dat zie je bijvoorbeeld in webcasting. Nog niet zo lang geleden beperkten organisaties zich tot 1 tot 2 webcasts per jaar. Bijna de helft (46 procent) van de respondenten bij de grootste organisaties geven aan dat zij maandelijks een uitzending hebben en 27 procent organiseert gemiddeld elke week een webcast.

Lees het Kaltura-rapport The State of Video in the Enterprise 2018