Design thinking voor doeners

De laatste tijd hoor ik de term Design thinking weer opdoemen. Design thinking is een methode om met name nieuwe en lastige problemen op te lossen. Je kunt deze problemen in de regel niet aanpakken met bestaande zienswijzen of standaard oplossingen.

Design thinking wordt door veel enthousiastelingen gebracht als de laatste trend in de digitale transformatie. Het is echter al bedacht in de jaren ’50 en ’60 van de 20e eeuw, dus niets nieuws onder de zon. Maar dat neemt niet weg dat deze manier van denken heel goed kan helpen om oplossingen te vinden voor uitdagingen die gepaard gaan met bijvoorbeeld globalisering en digitalisering.

Niet vanuit de oplossing denken

Het mooie aan design thinking is dat het zo geschikt is voor ‘doeners’ en tegelijkertijd de grote valkuil voor doeners wegneemt. Doeners hebben namelijk snel de neiging om van een oplossing uit te gaan en daar dan een toepassing bij te bedenken. Die oplossing is dan vaak een tool, zeker in digitaleringsprojecten die vaak al de naam van de tool of vooraf bedachte oplossing dragen.

Maar design thinking keert dat juist om. Je begint met het probleem zoals mensen dat ervaren. Je neemt alle tijd die nodig is om de context goed te begrijpen en je een idee te vormen van het werkelijke probleem. Vervolgens bedenk je enkele oplossingsrichtingen die je bespreekt met de mensen waar het over ging. Zij geven hun reactie en daar ga je dan weer mee aan de slag in een prototype. Dit prototype test je intensief met je doelgroep. Als het prototype bewijsbaar werkt, kun je opschalen.

De stappen in design thinking

Design thinking bestaat uit een aantal stappen die in de afgelopen decennia wat varianten hebben gekregen, maar ze komen allemaal op hetzelfde neer. Deze korte film The Design Thinking Process laat goed zien wat mogelijke stappen zijn en wat het voordeel is van ‘design’ denken.

Ze noemen vijf stappen: empathiseer met de mensen die het probleem ervaren, definieer het werkelijke probleem, kom met ideeën en bespreek dit met de mensen, maak een prototype, test het prototype met de mensen. In de video zie je dat het werkelijke probeem anders is dan oorspronkelijk werd gedacht. En daar kom je alleen achter als je echt tijd neemt om je te verdiepen in de mensen en de context van het probleem.

Toolkit Design thinking voor informatieprofessionals

Zeker voor communicatie- en informatieprofessionals heeft design thinking veel waarde, want wij hebben steeds meer te maken met complexe nieuwe uitdagingen als gevolg van nieuw gedrag van onze doelgroepen, digitalisering en technologische vernieuwingen.

De Chicago Public Library en de Aarhus Public Libraries stelden de Design Thinking for Libraries Toolkit samen met onder andere een tekstboek en een werkboek. Er is inmiddels ook een Nederlandse vertaling beschikbaar.

Het werkboek en het tekstboek zijn flinke documenten, maar de illustraties en de vele voorbeelden helpen je om zelf aan de slag te gaan. Het werkboek leidt je stap voor stap door het hele proces. Kijk bijvoorbeeld eens naar Design thinking in één dag dat een praktische 1-dags instructie geeft voor ‘design thinking light’.

design thinking - 1 dag