Datagedreven organisaties als hoogste niveau in de datavolwassenheid

Je kent vast de uitdrukking: “Deze beslissing is niet gehinderd door enige vorm van kennis”. Oftewel: dit is echt een slechte beslissing. Slechte beslissingen kunnen de organisatie enorm schaden, zeker als zij aan de orde van de dag zijn. Het idee is dat datagedreven organisaties nooit meer dit soort slechte beslissingen nemen.

Maar wat datagedreven precies is, en wat de consequenties zijn, is minder duidelijk. Waar datagedreven op neerkomt is dat organisaties eigen data en data van externe bronnen combineren en analyseren op correlaties en verbindingen om betere en snellere beslissingen te kunnen nemen.

Een werkelijk datagedreven organisatie stelt professionals in de organisatie in staat om zelf hun analyses uit te voeren, zonder tussenkomst van IT en op een platform dat zij begrijpen en vertrouwen. Daarmee kan de organisatie vaker én sneller beslissingen nemen die gebaseerd zijn op de juiste informatie.

Betere beslissingen nemen dan de HiPPO, de ZEbRA en de WoLF

Datagedreven moet een einde maken aan het ‘buikgevoel’, de dynamiek dat degene die het hardste roept ook gelijk krijgt en dat allerlei zelfverklaarde goeroes en pundits via allerlei tactieken hun ‘gelijk’ doordrukken. Datagedreven zijn voorkomt ook veel oeverloze discussies en het constant achter de feiten aanlopen.

Herkenbaar? Dan ken je vast ook een of meerdere diersoorten die organisaties frequenteren. De bazige en ook redelijk gevaarlijke HiPPO – Highest Paid Person’s Opinion, de immer irritante ZEbRA – Zero Evidence, but Really Arrogant. De immer enthousiaste RHiNO – Really High value New Opportunity. Die arme gestresste WoLF -Works on Latest Fire. En mijn favoriet: de Seagull – komt schreeuwend binnen, schijt alles onder en laat een grote puinhoop achter.

HiPPO ZEbRA Seagull WoLF

Met de data als bewijs in je hand kun je de verstoring van deze fenomenen beperken of zelfs voorkomen. Meer over deze helaas niet zo zeldzame corporate diersoorten lees je in Dean Peters’ Behold the Product Management Prioritization Menagerie

Waar sta jij in de datavolwassenheid?

Datagedreven zijn gaat niet vanzelf. Het is een lange weg en je moet goed weten waar je wilt komen, waar je nu staat en welke stappen de organisatie moet nemen om werkelijk datagedreven te zijn.

Om te bepalen waar jij staat in de datavolwassenheid kan het datavolwassenheidsmodel van Dell helpen. Het model kent vier fasen: Data Aware, Data Proficient, Data Savvy en Data Driven.

Dell Data Maturity Model

In de Data Aware fase stelt men handmatig niet-gestandaardiseerde rapporten samen uit verschillende systemen. De verschillende analysesystemen, databronnen, databases die niet met elkaar geïntegreerd. Men rapporteert ook ad-hoc reporting en men vertrouwt niet altijd de eigen rapportages.

De Data Proficient fase houdt in dat de kwaliteit van de data discutabel is. De datasystemen en bronnen zijn nog steeds niet geïntegreerd, maar er zijn al KPI’s en initiatieven om daar opte meten. Maar het management ondersteunt dit nog niet echt en men kan de ongestructureerde data nog niet analyseren. De IT-afdeling ontbreekt het aan de kennis en capaciteiten om hier een antwoord op te bieden.

In de Data Savvy fase zetten organisaties data in om kritieke beslissingen te nemen. Business en IT werken samen er het management helpt bij het neerhalen van organisatie- en datasilo’s. De business stelt steeds meer eisen en de IT-professionals werken hard om aan die vraag bij te houden.

In de laatste fase is de organisatie Data Driven. “No data means no decision”. Business en IT gaan echt gezamenlijk op in het verder vormgeven en uitbouwen van de datastrategie. Er is een geïntegreerd dataplatform dat alle databronnen en datasystemen bij elkaar brengt. De business heeft analyse is een vast onderdeel van het organisatieproces.

Datadriven bracht Dell veel snelheid en omzet

Dit datavolwassenheidsmodel is ontwikkeld door Dell. Dankzij dit model en hun aanpak zijn de kosten voor business intelligence (BI) afgenomen met 50 procent, nam het aantal voorspellende analyses toe met 20 procent, werden alle niet-standaard rapporten en KPI’s verwijderd en nam de omzet toe met miljoenen US dollars.

De snelheid van beslissingen nemen op basis van data ging van weken en uren naar minuten en zelfs seconden. De IT-kosten namen met 25% af terwijl de dienstverlening optimaal bleef.

Lees het artikel The Four Stages of the Data Maturity Model van Teresa de Onis voor meer uitleg over het model en de best practice bij Dell.

Datagedreven voor informatieprofessionals

Informatieprofessionals hebben een enorm belangrijke rol in het voorkomen dat beslissingen worden genomen zonder informatie of zonder de juiste informatie. Zij helpen de business met het vertalen van hun KPI’s naar data en het duiden van de data.

Informatieprofessionals staan ook de IT-professionals bij in het bouwen van het juiste semantische raamwerk om al die data de verzamelen, combineren en te analyseren. Ik heb het al eerder gezegd: big data, AI, machine learning, BI en al die technologische ontwikkelingen zijn enorme kansen om de waarde van ons vak aan te tonen.

Don’t be a WoLF. Grijp die kans!


Werk aan je volwassenheid

Digitale volwassenheid - posterHet datavolwassenheidsmodel van Dell is complementair met het TIMAF digitale volwassenheidsmodel.

Heb je hulp nodig bij het verbeteren van de digitale volwassenheid van je organisatie? De adviseurs van TIMAF voeren een volwassenheidsanalyse uit en presenteren de resultaten in de vorm van een duidelijk advies met aanbevelingen en vervolgstappen.

Neem vrijblijvend contact op via info@timaf.nl of +31 (0)30 877 3560.

TIMAF voerde een digitale volwassenheidsanalyse uit bij organisaties als:

opdrachtgevers - digitale volwassenheid