Lage betrokkenheid medewerkers staat digitale transformatie in de weg

De betrokkenheid van medewerkers kan het succes van je organisatie maken of breken. Als de betrokkenheid laag is bij een groot deel van de medewerkers dan leidt dit tot verspilling van middelen, vertraging van projecten en uitputting van collega’s. Dit staat het bereiken van de organisatiedoelen flink in de weg.

Organisaties kunnen een handvol ongemotiveerde medewerkers wel aan, maar het management heeft geen idee hoe groot het probleem werkelijk is. Wat blijkt: meer dan twee derde van de medewerkers in 17 van de belangrijkste economieën in de wereld voelt zich niet of nauwelijks betrokken bij de organisatie waar ze werken. Dit maakt elke digitale transformatie een uiterst complexe of zelfs onmogelijke opgave.

Dit is de conclusie van adviesbureau Steelcase in samenwerking met Ipsos uit een onderzoek onder 12.480 respondenten, werkzaam in 17 landen over de wereld. De hoofdvraag van dat onderzoek was of de werkplek een strategische factor is die de betrokkenheid van medewerkers bepaalt. En ook welke veranderingen in de werkomgeving het grootste effect hebben op de medewerkersbetrokkenheid.

De vijf hoofdconclusies van het onderzoek zijn: de werkomgeving beïnvloedt de betrokkenheid van medewerkers, betrokken medewerkers hebben meer invloed over de manier waarop zij hun werk beleven, mobiel werken is nog niet de standaard, de traditionele manier van werken is nog dominant en de culturele achtergrond van medewerkers heeft een sterke invloed op hun gevoel van betrokkenheid en tevredenheid.

Steelcase 5 Key Findings

Werkomgeving bepaalt in hoge mate de medewerkersbetrokkenheid

Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers die zeer tevreden zijn met hun werkomgeving ook meer betrokkenheid voelen bij hun werk en de organisatie waar zij werken. Maar dat dit aantal maar laag is, blijkt wel uit de resultaten: slechts 13 procent van de medewerkers voelt zich zeer betrokken en is zeer tevreden.

Op de interactieve kaart van Steelcase kun je zien hoe elk land scoort. Zo blijkt in Nederland slechts 7 procent van de medewerkers zeer tevreden te zijn en in België is dat 6 procent. België scoort vrij negatief met 14 en 32 procent en zit daarmee boven het wereldwijde gemiddelde van lage betrokkenheid. In Nederland is men bovengemiddeld gemiddeld in betrokkenheid en tevredenheid: 34 procent zit in het midden ten opzichte van 29 procent wereldwijd.

Betrokken medewerkers hebben meer invloed op hun werk

Een onderscheidend kenmerk bij betrokken medewerkers is dat zij een hogere mate van invloed hebben op waar en hoe zij hun werk doen. Zij voelen zich echt ondersteund (‘empowered’) door het management en hoe de organisatie hen helpt om het werk zelf in te richten.

Heel opvallend is dat respondenten hun keuze voor privacy expliciet noemen. De meest tevreden medewerkers hebben de gelegenheid om een werkplek te kiezen waar zij ongestoord kunnen werken als dat nodig is. Dit lijkt mij ook cultureel bepaald.

Een andere opvallende eigenschap is wederzijdse communicatie (‘two-way communication’). Tevreden en betrokken medewerkers hebben de vrije beschikken over ‘real-time’ informatie over de prestaties van de organisatie en men kan ideeën vrijelijk uitwisselen.

Mobiele werkplek is nog niet de standaard

Bijna iedereen in de wereld heeft wel een mobieltje, maar uit dit onderzoek blijkt dat het merendeel van de medewerkers op het werk nog met ‘vaste’ technologie werkt.

Steelcase - fixed technology

Met de opmerking dat Nederland en ook België hoger scoren in ‘mobiel werken’ dan de meeste andere landen in het onderzoek.

Traditionele manier van werken is nog dominant

Als je de verhalen in de media moet geloven, werken mensen in open, informele omgevingen waar iedereen met elkaar samenwerkt. Dat is soms waar, maar de meesten werken nog in traditionele kantoren met een strakke hiërarchie en individueel bureauwerk.

Steelcase - Workspace

Met ook hier de opmerking dat Nederland en ook België hoger scoren in ‘modern werken’ dan de meeste andere landen in het onderzoek.

Culturele achtergrond medewerkers bepaalt gevoel van betrokkenheid en tevredenheid

De meest betrokken medewerkers komen van ontwikkelende (emerging) economieën en de minst betrokkenen uit meer ontwikkelde regio’s. Onderstaande afbeelding spreekt wat dat betreft boekdelen.

Steelcase - Engagement by country

Mischien zijn we verwend in Europa, maar dit is geen signaal om te negeren. Als medewerkers zich in onze regio minder betrokken voelen en minder tevreden zijn dan moet je daar iets mee.

Relevantie voor de digitale transformatie

Dit Steelcase-onderzoek is volgens mij relevant voor iedere informatie- en communicatieprofessional die bezig is met de digitale transformatie, een digitale werkomgeving, interne communicatie, digital employee experience (DEX), customer experience (CX) of verandermanagement in de organisatie.

Een digitale transformatie of een van de andere veranderingen en verbeteringen heeft altijd de medewerker als een strategische belanghebbende en zelfs aanjager. Uit het Steelcase-onderzoek blijkt maar weer eens heel duidelijk dat medewerkers (beter: professionals) invloed willen hebben op de manier waarop zij werken. En hoe meer invloed zij hebben, hoe betrokkener en tevredener zij zijn.

Verder blijkt uit dit onderzoek dat mensen de juiste informatie op het juiste moment willen hebben om hun werk goed te kunnen doen. En zij willen hun ideeën kunnen inbrengen en vervolgens zien dat hier iets mee wordt gedaan. Dit onderzoek kan je misschien de argumentatie geven om management en collega’s hiervan te overtuigen.

Het onderzoek laat ook zien waar nog verbeteringen aan te brengen zijn in mobiel en flexibel werken. Maar het laat ook zien hoe cultuurverschillen en context (de lat ligt al hoog in de Benelux, Nederlanders fietsen naar hun werk, etc.) de tevredenheid en betrokkenheid bepalen.

Meer informatie en onderzoeksresultaten

Bekijk het Steelcase rapport Engagement and the Global Workplace, waar je kunt kiezen uit de managementsamenvatting (12 pagina’s) of het volledige rapport (247 pagina’s inclusief bijlagen vanaf pagina 48).

TIP. In het volledige rapport vind je vanaf pagina 120 de resultaten voor Nederland en vanaf pagina 49 voor België.