Hoe organisaties kunnen veranderen van buikgevoel naar een datagedreven cultuur

Organisaties die een digitale transformatie doormaken, zien de noodzaak om ‘datagedreven’ te zijn. Zij willen beslissingen baseren op data en niet langer op een buikgevoel.

Maar het anders omgaan met data als een strategisch onderdeel vereist een flinke cultuurverandering. De weg naar een datagedreven organisatie is lang en kronkelig, zo blijkt uit een onderzoek 2019 Big Data and AI Executive Survey van NewVantage Partners.

Organisaties falen om datagedreven te zijn

Het NewVantage onderzoek bevroeg 64 respondenten uit het hogere management van organisaties als American Express, Ford Motor, General Electric, General Motors en Johnson & Johnson. Dit zijn de belangrijkste resultaten:

  • 72% moet nog beginnen met de datagedreven cultuur,
  • 69% geeft aan nog geen datagedreven organisatie te zijn,
  • 53% geeft toe dat zij data niet behandelen als een (strategische) ‘business asset’,
  • 52% onderscheidt zich niet van concurrenten in de manier waarop zij omgaan met data en analyse.

En heel opvallend is de uitkomst dat het percentage organisaties dat zich als datagedreven beschouwd de afgelopen drie jaar is afgenomen van 37,1% in 2017 naar 32.4% in 2018 naar 31.0% in dit jaar (2019).

Technologie is niet grootste het probleem

De reden voor deze achterstand zit hem niet in de technologie, zo blijkt duidelijk uit de NewVantage Partners’ 2019 AI and Big Data Executive Survey. 95 procent van de respondenten geeft aan niet de techologie de grootste blokkade is voor de weg naar datagedreven organisatie, maar hun processen en de mensen.

De investeringen in big data, AI en andere technologieën nemen gestaag toe. Er is ook een groeiend urgentiebesef om disruptie te voorkomen of juist te bewerkstelligen. Een groeiende meerderheid onder de respondenten geeft aan dat het erg lastig is om echt aantoonbare resultaten te krijgen uit al die technnologische investeringen.

Bekijk het NewVantage onderzoek Big Data and AI Executive Survey 2019 Executive Summary of Findings voor meer resultaten.

Lees ook het HBR-artikel Companies Are Failing in Their Efforts to Become Data-Driven van Randy Bean en Thomas H. Davenport.

Er is een cultuurverandering nodig

Meer technologie naar binnen rollen heeft weinig zin als de cultuur van de organisatie niet datagedreven is. Een gezamenlijke studie van Dun & Bradstreet en Forrester Research toont aan dat meer dan de helft van de businss-to-business (B2B) marketeers nog steeds vertrouwt op hun intuïtie en ervaring in plaats van data om hun beslissingen te nemen.

Alleen met een cultuurverandering kan een organisatie datagedreven worden. Dit is de kern van elke digitale transformatie. Digitale transformatie is niet creëren van een nieuwe website, het implementeren van een nieuwe tool of jezelf omdopen tot ‘Lean Startup’.

Digitale transformatie gaat over het klaarstomen van een inzichzelf gekeerde, in silo’s verdeelde corporate dinosaurus naar een organisatie die zich volledig richt op het creëren van waarde voor de klant, die beslissingen neemt op basis van data, die alles op alles zet om dit zo snel en efficiënt mogelijk te doen en die zichzelf continu verbetert en zonodig opnieuw uitvindt.

Dat is een cultuurverandering van jewelste waarbij in elk geval vier zaken grondig moeten worden aangepakt: leiderschap, silo’s, relevante data en manier van denken.

Cultuurverandering begint met leiderschap

De data moet voor iedereen beschikbaar worden gemaakt en niet worden verborgen. Mensen zouden niet bang moeten zijn voor data; in plaats daarvan moeten ze data makkelijk kunnen delen, analyseren en erover discussiëren.

Het probleem is echter dat de strategische discussie over data en indicatoren achter gesloten deuren wordt gevoerd. Dit staat in schril contrast met de broodnodige datatransparantie. Management moet niet bang zijn voor het delen van de bedrijfrsesultaten, zoals omzet-, winst- en groeicijfers.

In tweewekelijkse bijeenkomsten, nieuwsbrieven en geautomatiseerde real-time dashboards krijgt iedereen inzicht in de bedrijfsprestaties. Doe dit consistent, zoveel mogelijk real-time en geef context bij de data.

Breek de (data)silo’s af

Silovorming in organisaties is een van de grootste blokkades voor digitale transformatie. Men kent elkaar niet, men erkent en waardeert elkaar ook niet en men praat ook niet elkaar. En een ieder doet zijn eigen ding. Dit moet woren doorbroken met interdisciplinaire communicatie en samenwerking over alle afdelingen en departmenenten heen.

Daarbij moet ook alle data uit de diverse silo’s bij elkaar worden gebracht. Uit het eerder genoemde onderzoek van Dun & Bradstreet en Forrester bleek dat bijvoorbeeld klantdata in de diverse CRM-systemen een uitdaging tot zelf een enorme uitdaging was voor 72 procent van de B2B-marketeers.

Richt je op relevante data

Toegang tot alle data krijgen is de eerste stap. Maar daarna komt de volgende – en nog veel uitdagender stap – om de data te vertalen in beslissingen en actie. Op dit moment worstelt 80 procent van de organisaties met het enorme volume, de diversiteit en de snelheid van hun data. Deze ‘data overload’ kan een organisatie – en daarmee de digitale transformatie – verlammen of in elk ernstig geval vetragen.

Om erachter te komen welke data de medewerkers in een organisatie nodig hebben, moet duidelijk wat zij nodig hebben in hun proces. Een procesanalyse is daarvoor een handige methode.

Ontwikkel een datagedreven manier van denken

Het meer transparant, toegankelijk, relevant en begrijpelijk maken van data bereiden de organisatie voor op hun weg naar een digitale transformatie en datagedreven werken. De laatste stap vereist een andere manier van denken voor elke manager professional in de organisatie.

Er is meer nodig dan het beschikbaar stellen van de data; mensen moeten ook datagedreven gaan denken en handelen. Dit bereik je door heel duidelijk de “what’s in it for me?” van datagedreven denken te bespreken. Waar kan het mijn probleem oplossen of mij verder helpen in mijn carriére? Wat levert die investering in datadenken onder de knie te krijgen mij op? Deze vragen moeten worden beantwoord.

En verder moeten de mensen worden ondersteund om datagedreven denken als een gewoonte te beschouwen door er dagelijks mee aan de slag te gaan. Begin klein, maak het een routine. Bijvoorbeeld een automatisch gegenereerd rapport dat elke ochtend de belangrijkste cijfers presenteert. Hoe meer ‘up-to-date’ mensen zijn, hoe eerder zij de data-inzichten zullen gebruiken in hun beslissingen.