12 principes die de adoptie van een digitale werkomgeving bepalen

Het blijkt vaak lastig om medewerkers op een nieuwe manier te laten werken of nieuwe tools te laten gebruiken. De introductie van wéér een nieuwe tool of een wéér een nieuwe methodiek alleen is niet voldoende.

Een digitale werkomgeving die voor medewerkers alle informatie, mensen en tools samenbrengt die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen is een essentieel onderdeel van de digitale transformatie. Het idee is dat medewerkers hiermee beter, sneller en met meer plezier hun werk doen. Maar om die omgeving ook echt geaccepteerd te krijgen is er meer nodig dan het sec beschikbaar stellen van de technologie.

Maak er een positieve beleving van

Je moet echt geen enkele kans onbenut laten om de hele medewerkersbeleving zo positief mogelijk te maken. Keiran Kelly heeft al veel organisaties geholpen met het realiseren van een digitale werkomgeving op basis van deze ervaring geeft hij een nuttige lijst van 12 principes die je kunnen helpen bij de adotptie van ‘digitaal werken’.

1. Werk met een interdisciplinair team – je hebt alleen kans van slagen als je samenwerkt met experts in technologie, visueel ontwerp, service design, communicatie, training en vertegenwoordigers van de ‘business’.

2. Een business case is essentieel voor succes op de lange termijn – je krijgt alleen de juiste focus en budget als je bewijsbaar de strategische doelen van de organisatie helpt bereiken.

3. Combineer een top-down met een bottom-up strategie – de strategie moet een samenwerking zijn van topmanagement en ‘champions’ op de werkvloer.

4. Doe veel kleine dingen op de juiste manier – De indruk die medewerkers hebben van de nieuwe technologie is gebaeeerd op de manier waarover er is gecommuniceerd, hoe men is getraind, hoe men erbij is betrokken etc. Zorg ervoor dat al die stappen op de juiste manier worden uitgevoerd.

5. Doorgrond persona’s en scenario’s volledig – Niemand is hetzelfde en niet iederee heeft hetzelfde doel en dezelfde werkwijze. Begrijp die verschillen en pas de technologie hierop aan.

6. Denk nooit dat de technologie wel zal werken – Test de technologie op elk denkbaar scenario en los de problemen op voordat je mensen er mee laat werken.

7. Medewerkers zijn nog steeds consumenten als zij hun werk doen – Zoals je klanten probeert te overtuigen om je producten en diensten af te nemen, moet je ook aandacht besteden aan het overtuigen van je eigen medewerkers om de nieuwe technologie te gebruiken.

8. Medewerkers zijn nog steeds klanten als zij hun werk doen – Als de digitale werkomgeving eenmaal is geïntroduceerd verwachten medewerkers nog steeds de ondersteuning en dienstverlening die zij als klant ook zouden krijgen. Anders lopen ze weg.

9. Niemand wordt ontslagen voor het niet gebruiken van nieuwe tools – Mensen houden graag vast aan hun oude vertrouwde manier van werken. Wees alert op dit gedrag.

10. De meeste mensen hebben diverse interventies nodig voordat zij het licht zien – Het puur aanbieden van een handleiding of een training is niet genoeg om iemands gedrag te veranderen.

11. Adoptie is een reis en heeft geen vast eindpunt – Het kost veel tijd, inspanning, geduld, vasthoudendheid en ruimte om te falen. Geef niet op, maar denk ook niet dat je klaar bent als de digitale werkomgeving is gelanceerd. Vaak begint het echt adoptiewerk dan pas.

12. Adoptie is de ene conversatie na de andere – Iedere medewerker moet de gelegenheid krijgen om in een één op één gesprek vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Dit is prima te doen met een netwerk van coaches in de organisatie.

Lees het CMS Wire artikel 12 Principles of Digital Workplace User Adoption van Keiran Kelly.