Hoe word je een strategische leider

Als de literatuur over digitale transformatie je één ding leert dan is het wel dat deze ambitieuze veranderingstrajecten regelmatig mislukken bij gebrek aan leiderschap en een duidelijke strategie.

Nu is het niet eenvoudig om een leider te zijn, laat staan om een strategische leider te zijn. Ook de weg van Julie Zhuo, VP Product Design bij Facebook, was vol uitdagingen, mislukkingen en harde lessen. In haar artikel How to Become a Strategic Leader geeft zij drie tips om een betere strategische leider te worden.

Strategie zonder plan is geen strategie

Ik zie het zo vaak: organisaties die met een nieuwe tool (‘AI!’), een nieuwe methoek (‘Agile!’) en duizend Post-Its enthousiast aan de slag gaan met hun digitale transformatie. Maar zonder duidelijk plan of doel voor ogen. Dat is tactiek zonder strategie en Sun Tzu was daar heel duidelijk over: “Taktiek zonder strategie is het lawaai voor de nederlaag.”

Julie had in het begin van haar carrière het idee dat ze lekker strategisch bezig was met KPI’s, lange epistels, keihard werken, brainstorm-sessies en een overvloed aan grafieken op white-boards.

Strategie is een plan om een doel te bereiken

Julie citeert Richard Rumelt’s definitie van een strategie: “Een goede strategie is een reeks geloofwaardige, coherente acties die gericht zijn op het overwinnnen van de grootste blokkade(s) om een specifiek doel te bereiken.” Een strategie bestaat uit:

  • Een specifiek doel bereiken – it should be clear what success looks like.
  • Een reeks acies – there should be a concrete plan.
  • Geloofwaardig en coherent – the plan needs to make sense and hold up under scrutiny without having conflicting components.
  • Gericht op het overwinnen van de grootste blokkade(s) – there should be a clear diagnosis of the biggest problems to be solved, and the plan should focus resources on overcoming them.

Het is niet voor niets dat ik in mijn adviezen, trainingen en publicaties voortdurend hamer op het belang van een goede informatiestrategie. Die strategie begint met drie stappen: je doel bepalen, het probleem vaststellen dat het bereiken van het doel in de weg staat en vervolgens bedenken wat er moet veranderen om die blokkades weg te nemen.

Drie dingen die je een strategische leider maken

Julie geeft drie tips voor managers die een strategische leider willen zijn. De eerste tip is:

1. Creëer een gezamenlijk beeld over hoe het succes eruit ziet

Julie geeft deze lakmoestest: schrijf voor jezelf op wat jou en je team zo succesvol heeft gemaakt over drie jaar. En vergelijk dit met de beelden van de anderen in je team. Als er grote verschillen zijn, is er nog werk aan de winkel.

Great managers are born
Cartoon van Pablo Stanley

 

2. Begrijp het probleem dat je wilt oplossen voor welke groep mensen

Julie waarschuwt ervoor om al brainstormend problemen oplossen die je nog niet volledig begrijpt. Dat doet ze aan de hand van een mooi voorbeeld: “Imagine that you’re looking to transform the future of transportation. If your instinct is to start throwing out ideas —  flying cars! Ubers with Eames chairs! Hyperloop to LA in 2.2!  —  compose yourself.”

Je moet eerst het probleem en het hele ecosysteem rondom het probleem doorgronden. In haar artikel geeft Julie voorbeelden van vragen die moeten worden beantwoord. “Do your research”. Een goede analyse is essentieel. Kijk daarbij ook naar wat je team aankan en waar de zwaktes liggen.

3. Prioritiseer. En bepaal wat je niet doet.

Julie hierover: “Prioritizing is really hard because most of us hate saying no.” Een goede strategie is gericht op het behalen van een specifiek doel. Als je die focus houdt, kun je sneller resultaten bereiken.

Met name grote organisaties hebben die focus niet en daarom worden zij links en rechts ingehaald door kleinere ‘startups’ die heel doelgericht te werk gaan en zich concentreren op een handjevol dingen.

Als je nog niet weet wat je moet doen, raadt Julie je aan om de tijd te nemen het probleem beter te begrijpen. “What are the one, two, or three most important things we must do, and how can we ensure those go spectacularly?”

Boek: The Making of a Manager

Lees How to Become a Strategic Leader van Julie Zhuo waarin zij nog wat verder uitweidt over de misvattingen in ‘strategie’ die vast heel herkenbaar zijn.

making of a manager.Julie schreef het boek The Making of a Manager. In haar woorden: “It’s an everything-you-need-to-know field guide to rocking your job, earning your confidence, and leading your team to new horizons.”