Medewerkers zijn nog veel te weinig verbonden met het hoofdkantoor

Ondanks alle technologische vooruitgang communiceert het management niet of nauwelijks met medewerkers buiten het hoofdkantoor. Die medewerkers voelen zich niet betrokken bij wat er op het hoofdkantoor wordt bedacht en brengen zelf ook geen ideeën in omdat die toch nooit doordringen. Dit brengt de productiviteit en innovatiekracht van organisaties ernstig in gevaar.

Opvallend is dat het hoofdkantoor zelf vindt dat communicatie erg belangrijk is. Maar de realiteit komt niet overeen met het beeld dat het management heeft. Dit blijkt uit het ‘Deskless not Voiceless’ onderzoek van Facebook onder 4.000 senior business managers en ‘eerste lijns’ medewerkers in bedrijven met meer dan 100 medewerkers.

Digitale transformatie drijft op betrokken mensen

Het mag inmiddels wel bekend zijn dat mensen de drijvende kracht zijn achter elke digitale transformatie. Door mensen met elkaar te verbinden en met elkaar te laten communiceren, worden ideeën uitgewisseld en blijft men op de hoogte van wat er werkelijk speelt in de organisatie.

Zonder communicatie is er geen kennisuitwisseling, komen ideeën nooit bij beslissers terecht, kan er geen echte innovatie zijn en wordt nooit (h)erkend welke medewerkers talent hebben om de organisatie een stap verder te brengen.

Serieuze communicatieproblemen

Gebrek aan communicatie beïnvloedt ook de medewerkers in hun functioneren. Zij voelen zich niet gehoord en gewaardeerd en vertrekken dan ook bij bosjes. Terwijl goede communicatie juist een stem geeft aan medewerkers, waardoor zij zich een essentieel onderdeel voelen van een gelukkige en succesvolle organisatie.

In een gebrekkig communicerende organisatie worden de ideeën van medewerkers niet gehoord, simpelweg omdat zij nooit bij het management belanden. 86 procent van de medewerkers in het Facebook-onderzoek gaf aan dat zij zich verbonden voelen met hun directe collega’s. Slechts 14 procent voelde zich verbonden met het hoofdkantoor. Het kan nog erger: 3 procent voelt zich verbonden met het topmanagement.

Management heeft niets in de gaten

Minstens zo opvallend is dat de meerderheid van de managers onder de respondenten vindt dat zij hun medewerkers een stem geven. Maar hun eigen medewerkers denken daar anders over: 54 procent voelt zich niet gehoord.

Facebook voiceless manager worker

Het is niet dat het management niet bekend is met de waarde van communicatie: 74 procent geeft aan dat zij verbonden blijven met medewerkers via informele gesprekken en vergaderingen. Maar dit soort een-op-een en ad-hoc contactmomenten zetten natuurlijk geen zoden aan de dijk.

Niet iedereen werkt op het hoofdkantoor

Wereldwijd werkt 80 procent van de medewerkers niet op het hoofdkantoor en zit ook niet de hele dag aan een bureau. Dit is een niet te negeren meerderheid en toch komt deze groep er vaak vrij bekaaid af in veel interne communicatieplannen en implementaties van collaboration tools en digitale werkomgevingen.

Dit zijn mensen die in de winkel staan, in de fabriekshal productie draaien, in het veld werken, of letterlijk in de lucht of op de weg zijn. Vaak zijn het ook juiste de mensen die elke dag met de klant te maken hebben en daarmee een bron van gouden tips zijn als het gaat over verbeteringen en ideeën.

Facebook Deskless not Voiceless - infographic

Bekijk de infographic Deskless not Voiceless

Vraag het onderzoeksrapport Deskless not Voiceless aan.

Communicatieprofessionals: aan de slag!

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de technologie in organisaties reuzensprongen maakt en dat de stijl van communiceren nog hetzelfde is als aan het begin van de 20e eeuw. Als communicatieprofessional heb je een taak en een verantwoordelijkheid om mensen buiten het hoofdkantoor een stem te geven.

Informatieprofessionals: help een handje!

Aan de informatieprofessionals de schone taak om die veranderde communicatiewens te helpen realiseren met digitale middelen, zoals collaboration tools. Dit gaat natuurlijk verder dan het (sec) beschikbaar stellen van tools.

Communicatie- en informatieprofessionals samen kunnen het verschil maken in kennisdeling, communicatie en het opbouwen van vertrouwen tussen het hoofdkantoor en de mensen ‘in het veld’. Dit onderzoek kan misschien helpen om je collega’s en het management te overtuigen.