Nederlanders maken minder gebruik van sociale media

Nederlanders zijn het afgelopen jaar minder social media gaan gebruiken. Het gemiddelde gebruik per dag is in 2019 gedaald tot onder de 80 minuten.

Met name Facebook, Twitter zijn de grote verliezers. Terwijl Instagram blijft groeien. Dit blijkt uit de tweede editie van de Smart Media Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder 3.600 Nederlanders.

1 miljard minuten per dag

Nederlanders spenderen samen 1,1 miljard minuten per dag aan social media. WhatsApp (32%), Facebook (32%) en Instagram (8%) hebben hierin wederom het grootste aandeel. Ten opzichte van 2017 is het totale aantal minuten flink gedaald. Toen bedroeg het totaal nog 1,2 miljard. Per gebruiker wordt per dag 79 minuten besteed aan social media. Dit is een daling van 4 minuten ten opzichte van 2017.

Tijdsverdeling sociale media in Nederland

Instagram is de enige ‘winnaar’

Opvallend is dat het gemiddelde aantal minuten per dag voor Instagram is gestegen (+2 minuten), terwijl dit voor diensten zoals Facebook (-5 minuten) en WhatsApp (-4 minuten) juist is gedaald.

Ook wat betreft het aantal nieuwe gebruikers toont Instagram positievere cijfers dan alle andere sociale mediadiensten. Ten opzichte van 2017 hebben zich meer dan 1 miljoen nieuwe gebruikers aangemeld op Instagram. Inmiddels maakt bijna één op de drie Nederlanders (32%) gebruik van dit sociale netwerk.

Ook in de toekomst neemt het gebruik af

Er zijn meerdere signalen dat het social media gebruik ook in de toekomst verder zal gaan afnemen. Meer dan een kwart van de Facebookers geeft aan er over een jaar minder vaak (26%) of helemaal niet meer (3%) gebruik van te maken.

Bij Facebook Messenger (respectievelijk 23% en 5%) en Snapchat, Skype en Twitter laten vergelijkbare negatieve voorspellingen zien. Maar dit geldt dan weer niet voor WhatsApp en Instagram. Daarvan geeft de meerderheid van de gebruikers onder de respondenten aan dat zij deze dienst vaker gaan gebruiken.

Lees meer over het onderzoek in het Multiscope-artikel Social media groei ten einde.