De wereld in 2030: negen megatrends om in de gaten te houden

Dit is weer de tijd dat de voorspellingen je om de oren vliegen. In ons vakgebied gaat het dan meestal over technologische ontwikkelingen. Maar het is veel interessanter om maatschappelijke, fysieke en politieke veranderingen in de gaten te houden omdat die hun invloed gaat hebben op hoe wij technologie gaan inzetten.

Andrew S. Winston doet negen voorspellingen voor het jaar 2030. Oplopend van ‘bijna zeker’ tot ‘waarschijnlijk’ geeft hij aan waar de mensheid naar toe gaat. 2030 is al over 10 jaar en het is wel even schrikken om te lezen hoeveel er in die betrekkelijk korte tijd kan veranderen.

Demografie: We zullen met zo’n 1 milljard mensen zijn en we leven ook langer. In 2030 zijn er 8,5 miljard mensen op aarde, dat waren er 7,3 miljard in 2015. Het aantal ouderen groeit het snelst.

Verstedelijking: Tweederde van de mensheid leeft in steden. De verstedelijking neemt almaar toe, wat leidt tot enorme stijgingen in huizenprijzen en de noodzaak om meer voedsel dichter bij of in de stad zelf te verbouwen.

Transparantie: Onze wereld wordt meer open – en minder privé. De mogelijkheid om alles te meten en te volgen maakt de wereld meer open. Maar daarmee komt privacy ook steeds meer onder druk te staan.

Klimaatcrisis: Het klimaat verandert steeds sneller en extremer. In 2030 is de aarde met gemiddeld 1.5 graden Celsius opgewarmd. De zeespiegels stijgt en kustlijnen worden verder teruggedrongen. Hele ecosystemen gaan verloren en oogsten zullen mislukken. Mensen zullen op grote schaal migreren om de droogte en overstromingen te ontvluchten.

Gebrek aan middelen: We worden keihard geconfronteerd met de beperkingen als gevolg van schaarste. Als we verder economisch willen groeien, moeten we de circulaire economie gaan omarmen omdat de grondstoffen steeds schaarser worden. Dit gaat niet alleen om metalen, maar ook om water.

Schone technologie: De transformatie van onze infrastructuur naar ‘zero-carbon’ zal verbazingwekkend zijn. Dankzij continue kostenverlagingen zal de beschikbaarheid van schone energie drastisch toenemen. Tegen 2030 zal de capaciteit aan fossielgebaseerde energie niet meer groeien. Vervoer en transport gaan voornamelijk elektrisch. We zien dan ook een explosie aan datagedreven technologieën om meer duurzame gebouwen te maken, energievriendelijke infrastructuur te ontwerpen en waterbeheer efficiënter te maken.

Technologische verschuivingen: Het ‘internet of things’ zal alle apparaten met elkaar verbinden. Hier volgt Andrew de “singularity” gelovigen die voorspellen dat betaalbare AI rond 2030 menselijke niveaus van intelligentie hebben bereikt. Dat is natuurlijk onzin, maar kunstmatige intelligentie zal in 2030 wel degelijk een enorm effect hebben op alle sectoren in de markt. Van industrie en transport tot gezondheidszorg en onderwijs..

Wereldwijd beleid: we vragen ons openlijk af hoe we urgente dingen gedaan krijgen. Het gaat dan vooral over de vraag of overheden en wereldwijde instituten de handen ineen kunnen slaan om gezamenlijk te werken aan het voorkomen van de klimaatverandering, armoede en het gebrek aan schoon water, voedsel en leefruimte. Met name de VS stapt uit allerlei internationale verdragen of stelt ze agressief ter discussie. Dit leidt tot verdeeldheid maar ook tot eensgezindheid onder andere landen.

Populisme: Gevoelens van nationalisme en radicalisme nemen toe … of niet. Steeds meer mensen verliezen hun vertrouwen in hun regering. In diverse landen hebben populisten de macht veroverd of versterkt. Maar in andere landen hebben kiezers – vooral uit de grotere steden – hun stem tegen dat soort populisten ingezet. Het is nog niet duidelijk welke kant het opgaat. Zijn we weer toe aan een anti-populistische trend of is dit meer een wensdroom?

Hoe dan ook moeten politici zich bezinnen over hun rol en opnieuw werken aan vertrouwen. Social media is misbruikt om mensen te beïnvloeden en zelfs te misleiden. Het vertrouwen is laag en men trekt zich verder terug in de eigen bubbel. Technologie is mensenwerk en mensen misbruiken middelen. Dat zal nooit veranderen, maar beschavingen creëren veilige omgevingen voor mensen. Dat gaat met vallen en opstaan en niet altijd even snel, maar op termijn gaan we er altijd op vooruit.

Lees het MIT Sloan-artikel The World in 2030: Nine Megatrends to Watch van Andrew S. Winston.